Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Spevácky zbor mesta Brezno

Vznikol v roku 1977  v Brezne (MsOS) a v roku 1983 absolvoval prvý zahraničný zájazd do Békéscsaby v Maďarsku. V roku 1984 prevzal umelecké vedenie zboru Milan Pazúrik, pod ktorého vedením zbor a zintenzívnil svoje koncertné aktivity na zahraničných koncertoch a festivaloch – Taliansko (1992, 2004, 2006, 2012), Francúzsko (1995,1999, 2001, 2005), Rumunsko (1986, 1998, 2010), Poľsko (1987, 1991, 1995, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2015), Maďarsko (1984, 1989, 1997, 2012, 2017), Rakúsko (1996, 2016), Juhoslávia - Srbsko - Vojvodina (2000, 2010, 2014), Nemecko (2001), Grécko (2003) a v Českej republike: Olomouc (1985), Nový Bydžov (1987, 2009), Ostrava (1988, 1993, 2002), Nový Bor (1995), Litoměřice (1998, 2004, 2009), Jičín, Hradec Králové (2007). Úspešný bol aj na  festivaloch zborového spevu na Slovensku (Humenné, Banská Bystrica, Vranov nad Topľou, Trenčín, Zvolen).      

Spevácky zbor mesta Brezna je iniciátorom a spoluorganizátorom festivalu Horehronských slávností zborového spevu so zahraničnou účasťou, ktoré XIII.ročník prave pripravuje a oblastnej súťažnej prehliadky speváckych zborov Matice slovenskej, kde už viackrát získal mnohé ocenenia. Participuje aj na projektoch Ekumenické Vianoce a   Benefičné koncerty v Brezne a pravidelne usporiada Výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl vo svojom regióne na Horehroní, Vianočné, Novoročné Fašiangové, Veľkonočné a cyrilometodejské koncerty. Spolupracuje s Komorným orchestrom ZUŠ v Brezne. Spolupracuje s rôznymi speváckymi telesami v Brezne a na Slovensku.

Zbor má vo svojom repertoári skladby všetkých štýlových období vrátane populárnych a ľudových piesní. Svoje nahrávky má i v Slovenskom rozhlase, na profilovej audiokazete, CD a CD z jubilejných koncertov a vianočné CD Vianoce so SZMB, pri ktorom vydal aj notový Zborník skladieb. Je držiteľom mnohých ocenení.

Umeleckým vedúcim zboru je prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., dirigentom je Pavel Šianský, korepetícia PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., predsedkyňou zboru a štatutárom je Mgr. Martina Mazúrová, manažérkou zboru je Ing. Eva Maculová.

 

Podrobnejšie informácie o zbore nájdete na webovej stránke  www.zborbrezno.sk


 

 

XIV. ročník - Horehronské slávnosti zborového spevu

s medzinárodnou účasťou – Brezno 2019 v dňoch 3. - 6. 10. 2019  

        

Vážení priatelia zborového spevu,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že XIV. ročník Horehronských slávností zborového spevu /ďalej len HSZS /  so zahraničnou účasťou – Brezno 2019 sa uskutočnia v dňoch  3. - 6. 10. 2019 v Brezne.

         V prípade, že máte záujem zúčastniť sa festivalu, prosíme Vás, aby ste si pripravili dva programové bloky na festivalové koncerty v trvaní 15-20 minút.

Pripravujeme tri koncerty:

  • 10. 2019 vo štvrtok v Synagóge v Brezne – určený pre spevácke zbory z regiónu Brezno a okolia
  • 10. 2019 v piatok svetský koncert v Rímskokatolíckom kostole  v Brezne
  • 10. 2019 v sobotu Galakoncert v Mestskom dome kultúry v Brezne.
  • 10. 2019 účinkovanie na sv. omšiach resp. Božích službách

Súčasťou festivalu sú aj sprievodné podujatia: prijatie u primátora mesta, návšteva Čiernohronskej železničky, Horehronské múzeum a iné kultúrno-prírodné pamiatky

v Brezne a okolí.

Najneskôr do 30. júna 2019  nám zašlite vyplnenú záväznú prihlášku, kde je potrebné uviesť počet členov zboru, požiadavku na ubytovanie, dĺžku pobytu v Brezne, charakteristiku činnosti zboru, mená dirigentov a sólistov, názvy skladieb na jednotlivé koncerty, 2 fotografie do bulletinu, zvukové médium CD alebo DVD. Na dole uvedenú adresu v prihláške nám materiál zašlite listom alebo mailom. Dopravu, stravu i ubytovanie si hradí každý zbor z vlastných zdrojov, ak nie je súčasťou reciprocity alebo hosťovského pozvania mesta Brezno. Je preto potrebné kalkulovať s finančnými prostriedkami aj na vlastné náklady v prípade nepridelenia grantu alebo schválenia projektu na uvedené podujatie.

Svojou účasťou na festivale prispejete k upevneniu priateľských vzťahov medzi kolektívmi z oblasti zborového spevu. Tešíme sa na stretnutie s Vami a ostávame s pozdravom.

      Ing. Miroslav Baran                                                                                                                                           predseda organizačného výboru

                                                                     XIV. ročníka HSZS 2019

Prílohy:

  1. Podmienky účasti
  2. Záväzná prihláška
  3. Charakteristika zboru
  4. Program

 

Všetky informácie o XIV. ročníku HSZS nájdete na webovej stránke  www.zborbrezno.sk;

 

 

 


Spevácky zbor mesta Brezno, OZ

Adresa:

OZ SZMB 
Brezno 977 01
Švermova 7

email:     ozszmb@centrum.sk 

 

Kontakty: 

Mgr. Martina Mazúrová
tel: 0917 056 870      email: mata7656@gmail.com


Prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.  dirigent OZ SZMB
tel: 0903 135 023      email: milan.pazurik@umb.sk