Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Spevácky zbor mesta Brezno

Vznikol v roku 1977  v Brezne (MsOS) a v roku 1983 absolvoval prvý zahraničný zájazd do Békéscsaby v Maďarsku. V roku 1984 prevzal umelecké vedenie zboru Milan Pazúrik, pod ktorého vedením zbor a zintenzívnil svoje koncertné aktivity na zahraničných koncertoch a festivaloch – Taliansko (1992, 2004, 2006, 2012), Francúzsko (1995,1999, 2001, 2005), Rumunsko (1986, 1998, 2010), Poľsko (1987, 1991, 1995, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2015), Maďarsko (1984, 1989, 1997, 2012, 2017), Rakúsko (1996, 2016), Juhoslávia - Srbsko - Vojvodina (2000, 2010, 2014), Nemecko (2001), Grécko (2003) a v Českej republike: Olomouc (1985), Nový Bydžov (1987, 2009), Ostrava (1988, 1993, 2002), Nový Bor (1995), Litoměřice (1998, 2004, 2009), Jičín, Hradec Králové (2007). Úspešný bol aj na  festivaloch zborového spevu na Slovensku (Humenné, Banská Bystrica, Vranov nad Topľou, Trenčín, Zvolen).      

Spevácky zbor mesta Brezna je iniciátorom a spoluorganizátorom festivalu Horehronských slávností zborového spevu so zahraničnou účasťou, ktoré XIII.ročník prave pripravuje a oblastnej súťažnej prehliadky speváckych zborov Matice slovenskej, kde už viackrát získal mnohé ocenenia. Participuje aj na projektoch Ekumenické Vianoce a   Benefičné koncerty v Brezne a pravidelne usporiada Výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl vo svojom regióne na Horehroní, Vianočné, Novoročné Fašiangové, Veľkonočné a cyrilometodejské koncerty. Spolupracuje s Komorným orchestrom ZUŠ v Brezne. Spolupracuje s rôznymi speváckymi telesami v Brezne a na Slovensku.

Zbor má vo svojom repertoári skladby všetkých štýlových období vrátane populárnych a ľudových piesní. Svoje nahrávky má i v Slovenskom rozhlase, na profilovej audiokazete, CD a CD z jubilejných koncertov a vianočné CD Vianoce so SZMB, pri ktorom vydal aj notový Zborník skladieb. Je držiteľom mnohých ocenení.

Umeleckým vedúcim zboru je prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., dirigentkou je Mgr. Art. Veronika Veverková, korepetícia PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., predsedkyňou zboru a štatutárom je Mgr. Martina Mazúrová, manažérkou zboru je Ing. Eva Maculová.

 

Podrobnejšie informácie o zbore nájdete na webovej stránke  www.zborbrezno.sk

 


 

Spevácky zbor mesta Brezno, OZ

Adresa:

OZ SZMB 
Brezno 977 01
Švermova 7

email:     ozszmb@centrum.sk 

 

Kontakty: 

Mgr. Martina Mazúrová
tel: 0917 056 870      email: mata7656@gmail.com


Prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.  dirigent OZ SZMB
tel: 0903 135 023      email: milan.pazurik@umb.sk