Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odstránenie stavby a zmena stavby pred dokončením

Na odstránenie stavby je potrebné:

  • rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby.

Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad, na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

POTREBNÉ DOKLADY:

  • žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

DOBA VYBAVENIA: 30 - 60 dní


Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. Žiadosť je možné podať písomne príp. elektronicky.

POTREBNÉ DOKLADY:

  • žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov uloženého v časti DOKUMENTY

DOBA VYBAVENIA: 30 dní

 


KONTAKT:

Dzubáková Gabriela, Ing. - 048/6306288 - gabriela.dzubakova@brezno.sk
Dzubák Milan, Ing. 048/6306287 - milan.dzubak@brezno.sk
Nepšinský Marcel, Ing. 048/6306285 - marcel.nepsinsky@brezno.sk

Mokošová Lenka, Ing. 048/6306288 - mokosova.lenka@brezno.sk