Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obnova Pomníka padlých v 2. sv. vojne na trase komentovanej prehliadky mestom Brezno

 

Cieľ projektu:

Pomník padlých v 2. sv. vojne predstavuje jeden z historicky významných objektov mesta Brezna. Novovybudovaný pomník, ktorého podoba krášli námestie gen. M.R. Štefánika dodnes, bol slávnostne odhalený v roku 1965. Na pomníku je vygravírované vo viacjazyčnom prevedení poďakovanie padlým vojakom Sovietskej a Rumunskej armády, ako prejav úcty brezňanov a krátky úryvok s básne Jána Kostru. Pomník patri do pamiatkovej zóny mesta a je zaradený do Ústredného zoznamu národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

Mesto Brezno sa tento rok uchádzalo o dotáciu určenú na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji a bolo úspešné. Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja mesto zrealizovalo obnovu pomníka, bez ktorej pôsobil pomník skôr dehonestujúco, ako reprezentačne. Dnes, spolu s ostatnými dominantami mesta pomník ponúka návštevníkom prierez históriou mesta Brezna.

 

Aktivity projektu:

·       odstránenie nefunkčných častí pomníka

·       rekonštrukcia poškodených častí pomníka

·       osadenie spevnených plôch v blízkosti pomníka

·       úprava okolia

 

Výsledky projektu:

Zámerom mesta bola ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na pozadí historického výkladu, ktorý opisuje skutočné udalosti a životné osudy obyvateľov Brezna a s tým bezprostredne súvisiaca podpora cestovného ruchu v regióne a propagácia regiónu v celoštátnom ale i v medzinárodnom meradle. Mesto Brezno v súčasnosti ponúka svojim kultúrno-historickým potenciálom, ktorého súčasťou sú aj pamätníky a pietne miesta, príležitosti pre rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom zaujímavých prehliadok mesta, napr. „Spoznaj Brezno počas leta“, prehliadky pri príležitostí Svetového dňa cestovného ruchu a iné. Kultúrno-historická ponuka mesta dopĺňa ponuku prírodného a športového turizmu, za ktorým do regiónu prichádzajú tisíce turistov každý rok. Pomník padlým v 2. sv. vojne sa nachádza pred historickou budovou Radnice, ktorá je okrem svojej zaujímavej architektúry sídlom Horehronského múzea a ponúka návštevníkom prehliadku stálej národopisnej expozície - Život a kultúra ľudu na Horehroní. Nárast turistov očakávame aj vďaka zrealizovanej rekonštrukcii zvonice na námestí, ktorá je v tesnej blízkosti Pomníka padlých v 2. sv. vojne. Mestská zvonica na námestí je od 1. októbra po dlhých rokoch opäť otvorená širokej verejnosti, preto pokladáme za dôležité, aby aj blízke okolie ponúkalo turistom ďalšie možnosti a zaujímavé miesta, ktoré môžu navštíviť a dozvedieť sa viac aj o histórii. K tomu prispeje aj obnova spomínaného pomníka, ktorý je pripomienkou významného a veľmi náročného historického obdobia mesta a jeho obyvateľov.

 

Dĺžka realizácie projektu:         

August 2022 – September 2022

 

Celkové oprávnené výdavky:   

5 235,32 Eur

 

Poskytnutá dotácia:                 

4 000 Eur

 

Poskytovateľ NFP:       

Banskobystrický samosprávny kraj

 

Zmluva o poskytnutí dotácie