Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obnova Pomníka padlých v 2. sv. vojne na trase komentovanej prehliadky mestom Brezno

 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Cieľ projektu:

Zámerom projektu je ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na pozadí historického výkladu, ktorý bude opisovať skutočné udalosti a životné osudy obyvateľov Brezna a s tým bezprostredne súvisiaca podpora cestovného ruchu v regióne a propagácia regiónu v celoštátnom  ale i v medzinárodnom meradle.

 

Aktivity projektu:

·       odstránenie nefunkčných častí pomníka

·       rekonštrukcia poškodených častí pomníka

·       osadenie spevnených plôch v blízkosti pomníka

·       úprava okolia

 

Výsledky projektu:

Vyčistením a opravou pamätníka dosiahneme ešte atraktívnejší vzhľad jedinečného námestia. Ďalším zámerom mesta je dopracovať do existujúceho infokiosku nachádzajúceho sa na námestí, podrobné informácie a tiež zabezpečiť na námestí smart prvky, ktoré poskytnú návštevníkom, ale aj miestnym obyvateľom zaujímavé informácie o histórii mesta a jeho okolí, o možnostiach aktívneho trávenia voľného času. Spracované texty budú miestnym obyvateľom i návštevníkom mesta k dispozícii cez informačné panely, prípadne cez QR kódy.

 

Dĺžka realizácie projektu:

august 2022 -

 

Celkové oprávnené výdavky:    5 000 Eur

 

Poskytnutá dotácia:                  4 000 Eur

 

Poskytovateľ NFP:                    Banskobystrický samosprávny kraj

 

Zmluva o poskytnutí NFP