Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Podlimitné zákazky

Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno 

dátum zverejnenia súťažných podkladov: 8.12.2017.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 11.12.2017

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 18.12.2017

Vysvetlenie súťažných podkladov 3

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 28.12.2017

Vysvetlenie súťažných podkladov 4

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 29.12.2017

 


Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Mesto Brezno zverejňuje zadávanie podlimitnej zákazky na predmet zákazky: "Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno".

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 14.09.2017

 

Vysvetlenie súťažných podkladov

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 04.10.2017.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 30.10.2017.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov 3

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 07.11.2017

 


Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, Brezno - oprava rozvodov vody

Mesto Brezno zverejňuje zadanie Podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie sú uvedené v priloženom súbore.

 vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf

 


Brezno - splašková kanalizácia - ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov, IBV Rovne


Mesto Brezno zverejňuje informáciu týkajúcu sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - otváranie častí ponúk „Ostatné“.

 
Bližšie informácie sú uvedené v priloženom súbore.

 formular.rtf

 


Stavebné úpravy synagóga Brezno

Mesto Brezno zverejňuje zadávanie podlimitnej zákazky na predmet zákazky: "Stavebné úpravy synagóga Brezno".

Synágóga - výkresy zip 26.64 MB

Synagóga - správa zip 902.01 kB