Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podlimitné zákazky

2020

Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska "Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno - Mazorníkovo - 2"

Oznámenie o vyhlásení VO:

 

Súťažné podklady:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429011 

 

Zverejnené na UVO: 10.11.2020

Lehoty:
Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2020 - 10:00
Lehota otvárania obálok: 


Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska „Športovo plavecký a regeneračný aleál Brezno - Mazorníkovo"

 

Oznámenie o vyhlásení VO:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/452317?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

 

Súťažné podklady:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/452317?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

 

Zverejnené na UVO: 11.06.2020

 

Lehoty:
Lehota na predkladanie ponúk: 30.06.2020 - 10:00
Lehota otvárania obálok: 30.06.2020 - 10:30

 


„Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo"

Zverejnené na UVO bolo: 22.04.2020

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425929 

 plzp_djm_04_sutazne_podklady_-_priloha_c1_-_projekt  zip  70.23 MB


2019

„VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO“ – Informatívne zverejnenie projektu: obstarávateľ Technické služby Brezno

Lehota na predkladanie ponúk končí: 27.06.2019 - 10:00

 

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 12.06.2019

 


Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno

dátum zverejnenia súťažných podkladov: 01.02.2019

Dokumenty na stiahnutie:


Rozšírenie kapacity Materskej školy,  Nálepkova 50, Brezno

dátum zverejnenia súťažných podkladov: 01.02.2019

Dokumenty na stiahnutie:


2018

Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo

dátum zverejnenia súťažných podkladov: 10.12.2018

Dokumenty na stiahnutie:

bdmpcl zip 1.13 MB

dátum zverejnenia súťažných podkladov: 10.12.2018


Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno

dátum zverejnenia súťažných podkladov: 18.09.2018

 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady.pdf
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady – príloha č1 – projekt.zip
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xlsx
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č5 - subdodávatelia a subdodávky.doc
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č6 - potvrdenie o uspokojivom plnení – vzor.doc

Dokumenty na stiahnutie:

PLZP MŠC 05 súťažné podklady zip 43.60 MB

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 18.09.2018


Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno

Názov: Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno
Postup: zákazka podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní
Druh zákazky: práce
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 706 309,32 EUR bez DPH
Zákazka sa delí na časti: áno
Časť 1: Lokalita 1 - vnútroblok ulíc ČSA a Malinovského (313 636,91 EUR bez DPH)
Časť 2: Lokalita 2 - vnútroblok ŠLN (252 912,50 EUR bez DPH)
Časť 3: Lokalita 3 - vnútroblok Mazorníkovo - 9. mája (139 759,91 EUR bez DPH)
Zverejnenie: Vestník verejného obstarávania č. 178/2018, 07.09.2018, 12453-WYP
Financovanie: zákazka je financovaná z fondov EÚ - Integrovaný regionálny operačný program
Dátum predkladania ponúk: 29.10.2018 do 10:00 hod
Dátum otvárania ponúk: 29.10.2018 o 13:30 hod

Link na zverejnené súťažné podklady:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/415076


Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park

Názov: Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park
Postup: zákazka podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní
Druh zákazky: práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 415 606,98 EUR bez DPH
Zákazka sa delí na časti: nie
Zverejnenie: Vestník verejného obstarávania č. 178/2018, 07.09.2018, 12454-WYP
Financovanie: zákazka je financovaná z fondov EÚ - Integrovaný regionálny operačný program
Dátum predkladania ponúk: 29.10.2018 do 10:00 hod
Dátum otvárania ponúk: 29.10.2018 o 13:00 hod

Link na zverejnené súťažné podklady:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/415067


Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

dátum zverejnenia súťažných podkladov: 28.08.2018

 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady.pdf
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č1 - zip
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xlsx
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č5 - subdodávatelia a subdodávky.doc
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č6 - potvrdenie o uspokojivom plnení – vzor.doc

Dokumenty na stiahnutie:

PLZP KCZH 05 súťažné podklady (2018) zip 42.27 MB

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 28.08.2018


Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno

dátum zverejnenia súťažných podkladov: 02.07.2018

 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady.pdf
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady – príloha č1 – projekt.zip
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xlsx
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č5 - subdodávatelia a subdodávky.doc
 • PLZP MŠC 05 súťažné podklady - príloha č6 - potvrdenie o uspokojivom plnení – vzor.doc

Dokumenty na stiahnutie:

PLZP MŠC 05 súťažné podklady 43.60 MB

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 02.07.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

plzp-msc-06-vysvetlenie-1 PDF - dokument 704.08 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 1: 16.07.2018.


Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno

 • PLZP OMK 04 súťažné podklady.pdf
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xlsx
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č5 - subdodávatelia a subdodávky.doc
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č6 - potvrdenie o uspokojivom plnení – vzor.doc

Dokumenty na stiahnutie

 plzp_omk_04_sutazne_podklady 11.07 MB

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 27.04.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

plzp_omk_06_vysvetlenie_1 PDF - dokument 707.95 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 1: 17.05.2018.

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

plzp-omk-06-vysvetlenie-2 PDF - dokument 717.85 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 2: 21.05.2018.


Rozšírenie kapacity Materskej školy, Nálepkova 50, Brezno

 • PLZP MŠN 05 súťažné podklady.pdf
 • PLZP MŠN 05 súťažné podklady – príloha č1 – projekt.zip
 • PLZP MŠN 05 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xlsx
 • PLZP MŠN 05 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc
 • PLZP MŠN 05 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc
 • PLZP MŠN 05 súťažné podklady - príloha č5 - subdodávatelia a subdodávky.doc
 • PLZP MŠN 05 súťažné podklady - príloha č6 - potvrdenie o uspokojivom plnení – vzor.doc

Dokumenty na stiahnutie

MŠN Súťažné podklady zip 34.27 MB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 13.04.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

plzp-msn-06-vysvetlenie-1 PDF - dokument 757.68 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 1: 03.05.2018


Cyklotrasa Brezno – Valaská

 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady.pdf
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady – príloha č1 – projekt SO01.zip
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady – príloha č1 – projekt SO02.zip
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xlsx
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady - príloha č5 - subdodávatelia a subdodávky.doc
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady - príloha č6 - potvrdenie o uspokojivom plnení – vzor.doc

 Dokumenty na stiahnutie

CTBV Súťažné podklady zip 17.76 MB

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 06.03.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

plzp-ctbv-06-vysvetlenie-1 PDF - dokument 633.83 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 1: 07.03.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

plzp-ctbv-06-vysvetlenie-2 PDF - dokument 712.74 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 2: 14.03.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 3

 • PLZP CTBV 06 vysvetlenie 3.pdf
 • príloha č. 1 vysvetlenia Brezno priechod10 – VV.pdf
 • príloha č. 2a vysvetlenia prístrešok výkres.pdf
 • príloha č. 2b vysvetlenia prístrešok bicykle.pdf
 • príloha č. 3a vysvetlenia zahradzovací stĺpik.pdf
 • príloha č. 3b vysvetlenia stĺpik výkres 1.pdf
 • príloha č. 3c vysvetlenia stĺpik výkres 2.pdf
 • príloha č. 4 vysvetlenia ST-14.3 – výkazy materiálov.pdf
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady – príloha č2 – rozpočet – výkaz výmer 20180322.pdf
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady – príloha č4 – zmluva o dielo 20180322.pdf
 • príloha č. 1 vysvetlenia Brezno priechod10 – VV.xls
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady – príloha č2 – rozpočet – výkaz výmer 20180322.xlsx
 • PLZP CTBV 05 súťažné podklady – príloha č4 – zmluva o dielo 20180322.doc

 Dokumenty na stiahnutie

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 3: 22.03.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 4

plzp_ctbv_06_vysvetlenie_4 PDF - dokument 720.00 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 4: 23.03.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 5

plzp-ctbv-06-vysvetlenie-5 PDF - dokument 399.61 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 5: 29.03.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 6

plzp-ctbv-06-vysvetlenie-6 PDF - dokument 399.08 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 6: 18.04.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 7

plzp_ctbv_06_vysvetlenie_7 PDF - dokument 744.73 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 7: 27.04.2018

Vysvetlenie súťažných podkladov 8

plzp-ctbv-06-vysvetlenie-8 PDF - dokument 710.16 kB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov 8: 09.05.2018.

 


2017 a staršie

Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno

 • PLZP OMK 04 súťažné podklady.pdf
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xlsx
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č5 - subdodávatelia a subdodávky.doc
 • PLZP OMK 04 súťažné podklady - príloha č6 - potvrdenie o uspokojivom plnení – vzor.doc

  Dokumenty na stiahnutie

Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno - Súťažné podklady zip 10.65 MB

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 8.12.2017.

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 11.12.2017

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 18.12.2017

Vysvetlenie súťažných podkladov 3

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 28.12.2017

Vysvetlenie súťažných podkladov 4

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 29.12.2017


Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Mesto Brezno zverejňuje zadávanie podlimitnej zákazky na predmet zákazky: "Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno".

 • súťažné podklady.pdf
 • súťažné podklady – príloha č1 – projekt – textová časť.zip
 • súťažné podklady – príloha č1 – projekt – výkresy.zip
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xlsx
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č5 - potvrdenie o uspokojivom plnení – vzor.doc

 Dokumenty na stiahnutie

KCZH Súťažné podklady zip 16.13 MB

Dátum zverejnenia súťažných podkladov: 14.09.2017

Vysvetlenie súťažných podkladov

 • PLZP KCZH 07 vysvetlenie - §114 ods8 1.pdf
 • KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky okná a dvere.pdf
 • KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky klampiarske, zámočnícke a stolarske výrobky.pdf
 • KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky skladieb.pdf
 • KC_ZADNE HALNY_ UK_VYKRESY.pdf
 • KC_ZADNE HALNY_ ZTI_VYKRESY.pdf
 • KC_ZADNE HALNY_ ELI_VYKRESY.pdf
 • KC_ZADNE HALNY_ PBS_VYKRESY.pdf

 Dokumenty na stiahnutie

KCHZ Vysvetlenie súťažných podkladov zip 11.75 MB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 04.10.2017.

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 30.10.2017.

Vysvetlenie súťažných podkladov 3

 • PLZP KCZH 07 vysvetlenie - §114 ods8 3.pdf
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer 20171106.pdf
 • PLZP KCZH 05 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer 20171106.xlsx

  Dokumenty na stiahnutie

KCZH Vysvetlenie súťažných podkladov 3 zip 1.80 MB

Dátum zverejnenia vysvetlenia súťažných podkladov: 07.11.2017


Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, Brezno - oprava rozvodov vody

Mesto Brezno zverejňuje zadanie Podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie sú uvedené v priloženom súbore.

 vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf


Brezno - splašková kanalizácia - ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov, IBV Rovne

Mesto Brezno zverejňuje informáciu týkajúcu sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - otváranie častí ponúk „Ostatné“.
 
Bližšie informácie sú uvedené v priloženom súbore.

 formular.rtf


Stavebné úpravy synagóga Brezno

Mesto Brezno zverejňuje zadávanie podlimitnej zákazky na predmet zákazky: "Stavebné úpravy synagóga Brezno".

Synágóga - výkresy zip 26.64 MB

Synagóga - správa zip 902.01 kB