Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zoznam daňových dlžníkov

Mesto Brezno zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 ods.2 písm.a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2013 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzických osôb – živnostníci ) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.

 

 zoznam daňových dlžníkov - EGOV