Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Matričný úrad

OZNAM

 

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ) . Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 

 

 Zápis do matriky
Zápis narodenia do matriky
Zápis úmrtia do matriky
Podanie žiadosti o zápis do osobitnej matriky
 Vystavenie matričných dokladov
Vystavenie ďalšieho výpisu rodného, sobášneho, úmrtného listu
 Uzavretie manželstva
 Spracovanie zmien
Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 Určenie otcovstva
 Zmena priezviska po rozvode
 Výpis a odpis z registra trestov
 Organizovanie občianskych obradov

 Tlačivá na stiahnutie