Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mestské symboly

 Logo mesta Brezno ( na stiahnutie )


Brezno patrí medzi mestá, ktoré používajú historický erb, potvrdený heraldickou komisiou v roku 1977. Z farieb erbového znamenia je odvodená aj vlajka mesta pozostávajúca z pozdĺžnych pruhov modrej, bielej a červenej farby (radenie farieb zhora, v prípade zvislej polohy radenie farieb zľava).

 Mestská vlajka

vlajka Brezno


Podobnosť breznianskeho erbu so štátnym erbom Uhorska za vlády rodiny Anjouovcov (spoločné symboly ľalií a brvien ) svedčí o tom, že pochádza z konca 14. storočia a súvisí s udelením mestských privilégií v roku 1380 panovníkom z tejto vládnucej dynastie - Ľudovítom I. Podľa vtedajších zákonitostí heraldiky sa pretvorený štátny erb tejto rodiny používal aj v mestskej heraldickej tvorbe a symbol Anjouovcov sa stal základom erbov viacerých miest vznikajúcich v tomto období ( rovnaké symboly v inej farebnej kombinácii má napr. Kremnica).

Vizuálna podoba dnešného štítového znamenia (symbolov - figúr) je známa už z odtlačkov gotického pečatidla z roku 1429 a pečatidlo s rovnakými figúrami používalo mesto aj v 16. storočí.

 Mestský erb


mestké erby Brezno
Prvé farebné vyobrazenie breznianskeho erbu a jeho popis je známy z erbovej listiny vydanej 11. júla 1627 Ferdinandom II. - panovník rešpektoval dovtedajšiu podobu už používaného mestského znaku (štítu) a doplnil len ostatné časti erbu - prilbu, klenot a prikrývadlá: v štiepenom štíte je pravá polovica (z hľadiska nosiča štítu) je osemkrát modro - strieborne delená a v ľavej červenej polovici šesť strieborných ľalií (po dve v troch radoch). Na vrchnom okraji štítu je postavená korunovaná rešetová prilba s prikrývadlami, za klenot slúži obrnený a mečom ozbrojený rytier s nápadnými fúzami a bradou, prilbu má zdobenú prštrosími perami ( pre porovnanie štátny znak Uhorska za vlády Anjouovcov mal v štiepenom štíte pravú polovicu sedemkrát červeno - strieborne delenú a ľavá modrá polovica bola posiata zlatými ľaliami).

Podľa tejto listiny bolo vyryté aj mestské pečatidlo, obsahujúce všetky časti erbu. Používanie mestského znaku v tejto podobe potvrdil aj panovník Ferdinand III. v roku 1650.

 Mestské pečatidlo

mestské pečatidlo Brezno