Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Celoslovenská prehliadka 25.05.2017

ZPOZári reprezentovali mesto Brezno na celoslovenskej prehliadke

Banská Bystrica, 25.05.2016

Po úspechu na krajskej prehliadke v Predajnej, odborná porota kolektív ZPOZárov z Brezna posunula na 25. celoslovenskú prehliadku, ktorá sa v máji konala vo vynovenom Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Program breznianskych ZPOZárov pod názvom „Vítame vás“ otvoril toto stretnutie členov deviatich kolektívov ZPOZ, ktoré sa nieslo v duchu témy Z lásky k domovine. Skladba jednotlivých ukážok z činnosti Zpozárov bola pestrá, v mnohom podnetná a inšpiratívna do našej ďalšej činnosti.

Teší nás podpora a účasť primátora mesta, ktorý sa prehliadky zúčastnil a v rámci nášho programu vystúpil ako hlavný rečník. Ďakujeme za podporu nášmu predsedovi Jankovi Pampuríkovi a dobrým kamarátom z DSJCH, ktorí svojím vstupom obohatili naše vystúpenie. Odchádzali sme s dobrým pocitom, že sme opäť raz úspešne reprezentovali naše mesto.