Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Doprava a parkovanie

 Žiadosti o povolenia na úseku dopravy

- Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Brezno - rozkopávkových prác
- Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie na územní mesta Brezno
- Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu
- Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

 Parkovanie - vyhradenie parkovacieho miesta

 SMS parkovanie

 Tlačivá na stiahnutie


 

Súbory na stiahnutie

zoznam_ziadatelov_na_zverejnenie_02-02-2021 xls - tabuľkový dokument 1.03 MB