Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Doprava a parkovanie

 Žiadosti o povolenia na úseku dopravy

- Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Brezno - rozkopávkových prác
- Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie na územní mesta Brezno
- Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu
- Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

 Parkovanie - vyhradenie parkovacieho miesta

 SMS parkovanie

 Tlačivá na stiahnutie