Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Hrobka rodiny Lehotských II. etapa

Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Mesto Brezno pred dvomi rokmi na starom cintoríne zrealizovalo I. etapu  obnovy Hrobky rodu Lehotských. V druhej polovici  roku 2020 začalo realizovať  druhú etapu obnovy, pričom na zachovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky od Ministerstva kultúry SR získalo pre tento rok dotáciu vo výške 20 000 eur.  

 

 

Realizácia obnovy Hrobky prebieha pod dohľadom reštaurátora, akademického sochára Jána Fila.

 

 

 

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne upadala a bola v kritickom stavebno-technickom stave. Hrobka zemianskej rodiny Lehotských, pôvodom z Kráľovej Lehoty, bola postavená okolo roku 1860  v neorenesančnom slohu. Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR Hrobka rodiny Lehotských je na podnet mesta od roku 1990 národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Hrobka dlhodobo chátrala a bola v kritickom stavebno-technickom stave.

 

Mesto sa dlhodobejšie snažilo nájsť finančné prostriedky na zachovanie a obnovu tejto pamiatky. V roku 2018 realizovalo I. etapu s pomocou dotácie 25.00 eur od Ministerstva kultúry SR v rámci  podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. Na  dofinancovanie použilo aj prostriedky z vlastného rozpočtu.

 

Breznianska samospráva na II. etapu renovácie získala dotáciu 20 000 eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.  Na dofinancovanie II. etapy použije vlastné finančné zdroje.

Predmetom II. etapy sú prevažne práce v exteriéri: rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí kamennej hmoty minerálnymi kompozitmi, plombovanie a tmelenie rekonštruovaných častí minerálnymi kompozitmi, spätná montáž demontovaných a rekonštruovaných kamenných prvkov. II. etapa obnovy Hrobky rodiny Lehotských bude ukončená  do konca roka 2020.

Požadovanú výslednú podobu Hrobka rodiny Lehotských dosiahne po III. etape, na ktorú bude mesto hľadať ďalšie externé zdroje a uchádzať sa aj o dotácie  na Ministerstve kultúry SR pre rok 2021, aby mohlo dokončiť reštaurátorské práce v interiéri.

Mesto plánuje v budúcnosti po úplnom obnovení Hrobky sprístupniť túto pozoruhodnú národnú kultúrnu pamiatku pre všetkých.