Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Potvrdenie z archívu

V prípade, že občan vybavuje úver, mesto Brezno vydáva potvrdenie o veku stavby a taktiež potvrdenie o vydanom stavebnom a užívacom povolení.

POTREBNÉ DOKLADY:

kópia listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti

(ak ňou žiadateľ disponuje)

 
POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní


KONTAKT:

Karlíková Alena - 048/6306 281, alena.karlikova@brezno.sk