Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Potvrdenie z archívu

V prípade, že občan vybavuje úver, mesto Brezno vydáva potvrdenie o veku stavby a taktiež potvrdenie o vydanom stavebnom a užívacom povolení.

POTREBNÉ DOKLADY:

kópia listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti

(ak ňou žiadateľ disponuje)

 
POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

DOBA VYBAVENIA: do 30 dní


KONTAKT:

Dekrétová Eva, Mgr. - 048/2856 703, eva.dekretova@brezno.sk