Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Úradná tabuľa

  • Mesto Brezno vyhlasuje VZN-07/ 2017

    15.11.2017 VZN

     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 - Prevádzkový poriadok ...

  • Mesto Brezno vyhlasuje VZN-08/ 2017

    15.11.2017 VZN

     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 14/2015 o jednorazovom príspevku ...