Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Harmonogram zasadnutí

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna na svojom pracovnom zasadnutí 13. decembra 2017 uznesením MsZ č. 219/2017 vzalo na vedomie predložený harmonogram a rámcový program zasadnutí MsZ v II polroku 2018


Harmonogram

Slávnostné MsZ

26.1.2018

Pracovné zasadnutia MsZ

14.02.2018
28.03.2018
16.05.2018
27.06.2018

19.09.2018
31.10.2018   zmena 14.11.2018