Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Harmonogram zasadnutí

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna na svojom pracovnom zasadnutí 13. decembra 2017 uznesením MsZ č. 219/2017 vzalo na vedomie predložený harmonogram a rámcový program zasadnutí MsZ v II polroku 2018


Harmonogram

 

I. polrok 2019

Slávnostné MsZ

25.01.2019

Pracovné zasadnutia MsZ

20.02.2019

03.04.2019

15.05.2019

26.06.2019

 

Rokovacím dňom Mestského zastupiteľstva mesta Brezna je STREDA.