Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Harmonogram zasadnutí

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna na svojom pracovnom zasadnutí 22. júna  2017 uznesením MsZ č. 110/2017 vzalo na vedomie predložený harmonogram a rámcový program zasadnutí MsZ v II. polroku 2017.

Harmonogram
20.09.2017
08.11.2017
13.12.2017