Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Samospráva

obrazok

 

Mesto ako samosprávna jednotka samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení (Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Samosprávu vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom volených orgánov (primátor a mestské zastupiteľstvo), miestnym referendom alebo zhromaždením obyvateľov mesta.