Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Evidencia obyvateľov

 Trvalý a prechodný pobyt
- Prihlásenie na trvalý pobyt
- Prihlásenie na prechodný pobyt
 Ohlásenie, prehlásenie a potvrdenie o pobyte
- Prehlásenie pobytu v rámci mesta
- Odhlásenie pobytu
- Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
 Zrušenie trvalého pobytu

 Tlačivá na stiahnutie


 

Úsek evidencie obyvateľov a evidencie budov – ohlasovňa pobytu

Klientské centrum

  • Vykonáva prihlásenie, odhlásenie, zrušenie trvalého pobytu a zmeny pobytu.
  • Vykonáva prihlásenie a odhlásenie prechodného pobytu.
  • Vykonáva zmeny pri narodení, uzavretí manželstva, rozvode a úmrtí občana. 
  • Vydáva potvrdenie o sťahovaní pre zamestnávateľa.
  • Vydáva písomné potvrdenia o pobyte pre občanov. 
  • Poskytuje informácie o mieste pobytu iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám na základe písomnej žiadosti.
  • Vedie stály zoznam voličov, pripravuje a realizuje voľby, referendá a miestne hlasovania.