Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Týždenný program primátora

HARMONOGRAM PRIMÁTORA 27.11. - 01.12.2023


27.11.2023 - pondelok

•vybavovanie písomnej agendy, telefonická komunikácia, emailová komunikácia

•odovzdanie medov - Lesy Brezno do škôlok

•pracovné stretnutie s právnikmi MsÚ

•pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva 

•Dozorná rada spoločnosti Brezno Energia, s.r.o.

 

28.11.2023 – utorok

•vybavovanie písomnej agendy, telefonická komunikácia, emailová komunikácia

•porada vedúcich útvarov

•rokovanie Predstavenstva a Dozornej rady Združenia obcí Ekológ

•Valné zhromaždenie MAS Chopok juh

 

 

29.11.2023 - streda

•vybavovanie písomnej agendy, telefonická komunikácia, emailová komunikácia

•pracovné stretnutie so zástupcom primátora 

•pracovné stretnutie s vedúcou odboru riadenia projektov 

•pracovné stretnutie Envirofond

 

 

30.11.2023 - štvrtok 

•vybavovanie písomnej agendy, telefonická komunikácia, emailová komunikácia

•pracovné stretnutie s vedúcou odboru starostlivosti o obyvateľa

•Deň otvorených dverí 

•pracovné stretnutie s vedúcim investničného odboru 

 

01.12.2023 - piatok -Ondrejský jarmok

•vybavovanie písomnej agendy, telefonická komunikácia, emailová komunikácia

•pracovné stretnutie s vedúcou odboru starostlivosti o obyvateľa

•Trh regionálnych výrobcov + odovzdávanie certifikátov

•koncoročné zasadnutie členov OOCR a Klastra HOREHRONIE