Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Týždenný program primátora

HARMONOGRAM PRIMÁTORA  29.05. - 02.06.2023


29.05.2023 - pondelok

•rokovanie ZMOS - online 

•Nórske fondy - natáčanie

• Jubilanti

•sklad Rohozná - sadenie stromčekov 

•zasadnutie Krajskej rady Zastupiteľstvo BBSK

 

30.05.2023 – utorok

· porada vedúcich útvarov 

• Valné zhromaždenie StVS

• Zasadnutie Krajskej rady BBSK

•  StVS Hotel Partizán

 

 

 

31.05.2023 - streda

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

• Plán obnovy 

• otvorenie olympiády MŠ Aréna

• odovzdanie diplomov

• pracovné stretnutia

 

 

01.06.2023 - štvrtok
• Horehronske športové hry otvorenie ZŠ a SŠ 

· Výjazdové zasadnutie ZBBSK 

• pracovné stretnutie s prednostkou MsÚ

• Deň detí- námestie 

 

02.06.2023 - piatok 

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

· Odovzdávanie maturitných vysvedčení

· Otvorenie výstavy bonsaje

·Komisia MV (ZMOS)

· Otvorenie DMB