Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Týždenný program primátora

HARMONOGRAM PRIMÁTORA január/február 2023


30.1.2023 - pondelok
• písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľom TS a riaditeľkou hotela Ďumbier

31.1.2023 - utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovná porada vedúcich zamestnancov  MsÚ
• riešenie pracovných záležitosti

• rozlúčka s kolegyňou pri odchode do dôchodku
• tlačová konferencia s predsedom BBSK kategorizácia NsP n. o. Brezno

• pracovné stretnutie s poslancami MsZ

1.2.2023 - streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovná porada
• stretnutie s p. Kanisom
• online rokovanie Komory miest

• online stretnutie k téme energetického hospodárstva v meste Brezno

 

2.2.2023 - štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s občanmi
• Deň otvorených dverí
• mimoriadne MsZ

3.2.2023 - piatok
vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia


4.2.2023 - sobota
• výročná členská schôdza Dobrovoľní hasičský zbor