Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Elektronické sčítanie obyvateľov

 

Vážení obyvatelia mesta Brezno,

v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prebehne sčítanie obyvateľov. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

 

Asistované sčítanie, tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa, sa vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou NEREALIZUJE. Asistované sčítanie sa uskutoční najnesôr 31.10.2021. O presnom termíne rozhodne predseda ŠÚ SR na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva. Informácie budeme priebežne aktualizovať. 

 

Klik k lepšej budúcnosti: 

https://www.scitanie.sk/

Informatívne video:

https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPyKVMTuGRUo

 

Tlačové správy Štatistického úradu Slovenskej republiky 

Súbory na stiahnutie

ts_banskobystricky-kraj PDF - dokument 241.72 kB

ts_banskobystricky-kraj_za-august PDF - dokument 332.83 kB

m_ts_10_banskobystricky_kraj PDF - dokument 271.40 kB