Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Riešenie migračných výziev v meste Brezno logo    alt

 

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v meste Brezno

 

Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:  9 – FAST CARE 

Investičná priorita:   9.1  Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine 

Špecifický cieľ:   9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. 

Miesto realizácie:     mesto Brezno

 

Aktivity projektu:

Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

 

Dĺžka realizácie projektu:

14 mesiacov

  

Kód projektu v ITMS2014+

NFP302090DFS5

 

Riadiaci orgán

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Poskytovateľ NFP

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Zmluva o poskytnutí NFP

 

 

Súbory na stiahnutie