Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územný plán mesta Brezna

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno
 • Dátum prijatia Mestským zastupiteľstvom (ďalej "MsZ"): uznesením č. 134/2001 zo dňa 14.12.2001
 • Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej "VZN") číslo 65/2001 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade (ďalej "MsÚ"), odbor životného prostedia, rozvojových projektov a stavebného poriadku (ďalej "odb. ŽP, RP a SP").


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO I.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo I.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 4/2004 zo dňa 23.02.2004
 • VZN číslo 95/2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky I.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP

Súbory na stiahnutie

Textová časť - regulatívy územného rozvoja
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_I_regulativy_uzemneho_rozvoja

Textová časť - sprievodná správa
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_I_sprievodna_sprava
 
Plán funkčného využitia územia
plan_funkcneho_vyuzitia_uzemia_zmeny_a_doplnky_cislo_I


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO II.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo II.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 95/2004 zo dňa 28.06.2004
 • VZN číslo 101/2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky II.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť - regulatívy územného rozvoja
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_regulativy_uzemneho_rozvoja

Textová časť - sprievodná správa
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO III.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo III.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 29/2005 zo dňa 01.03.2005
 • VZN číslo 3/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky III.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť - regulatívy územného rozvoja
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_III_regulativy_uzemneho_rozvoja
 
Textová časť - sprievodná správa
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_III_sprievodna_sprava


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO IV.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo IV.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 98/2005 zo dňa 14.06.2005
 • VZN - úprava smernej časti

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_IV


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO V.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo V.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 4/2006 zo dňa 07.02.2006
 • VZN - úprava smernej časti

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_V


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VI.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VI.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 220/2006 zo dňa 16.11.2006
 • VZN číslo 5/2006 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VI.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť - regulatívy územného rozvoja
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_VI_regulativy_uzemneho_rozvoja

Textová časť - sprievodná správa
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_VI_sprievodna_sprava


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VII.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VII.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 221/2006 zo dňa 16.11.2006
 • VZN číslo 6/2006 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VII.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť - regulatívy územného rozvoja
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_VII_regulativy_uzemneho_rozvoja

Textová časť - sprievodná správa
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_VII_sprievodna_sprava


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO VIII.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo VIII.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 127/2008 zo dňa 02.09.2008
 • VZN číslo 7/2008 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky VIII.


Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_VIII

Plán funkčného využitia územia
plan_funkcneho_vyuzitia_uzemia_zmeny_a_doplnky_cislo_VIII


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO IX.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo IX.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 71/2009 zo dňa 20.05.2009
 • VZN číslo 5/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno - Zmeny a doplnky IX.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_IX

Plán funkčného využitia územia
plan_funkcneho_vyuzitia_uzemia_zmeny_a_doplnky_cislo_IX

Plán priestorového usporiadania
plan_priestoroveho_usporiadania_zmeny_a_doplnky_cislo_IX


ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO X.

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky číslo X.
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením číslo 188/2009 zo dňa 15.12.2009
 • VZN číslo 7/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno  Zmeny a doplnky X.

Kompletná dokumentácie aj s grafickými prílohami je k dispozícii na MsÚ, odb. ŽP, RP a SP.

Súbory na stiahnutie

Textová časť - regulatívy územného rozvoja
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_X_regulativy_uzemneho_rozvoja

Textová časť - sprievodná správa
uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_X_smerna_cast

Plán funkčného využitia územia - výkres
plan_funkcneho_vyuzitia_uzemia_zmeny_a_doplnky_cislo_X

Plán priestorového usporiadania sídla - výkres
plan_priestoroveho_usporiadania_sidla_zmenya_doplnky_cislo_X

Doprava - výkres
vykres_doprava_zmeny_a_doplnky_cislo_X

Vodné hospodárstvo - výkres
vykres_vodne_hospodarstvo_zmeny_a_doplnky_cislo_X

Zásobovanie plynom a teplom - výkres
vykres_zasobovanie_plynom_a_teplom_zmeny_a_doplnky_cislo_X

Zásobovanie elektrickou energiou - výkres
vykres_zasobovanie_elektrickou_energiou_zmeny_a_doplnky_cislo_X

 

Súbory na stiahnutie

d01-plan_funkcneho_vyuzitia_uzemia_zmeny_a_doplnky_cislo_i PDF - dokument 144.54 kB

d01-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_i_regulativy_uzemneho_rozvoja PDF - dokument 193.10 kB

d01-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_i_sprievodna_sprava PDF - dokument 1.16 MB

d02-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_ii_regulativy_uzemneho_rozvoja PDF - dokument 27.37 kB

d02-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_ii_sprievodna_sprava PDF - dokument 59.91 kB

d03-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_iii_regulativy_uzemneho_rozvoja PDF - dokument 51.48 kB

d03-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_iii_sprievodna_sprava PDF - dokument 183.17 kB

d04-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_iv PDF - dokument 45.38 kB

d05-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_v PDF - dokument 53.84 kB

d06-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_vi_regulativy_uzemneho_rozvoja PDF - dokument 50.59 kB

d06-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_vi_sprievodna_sprava PDF - dokument 54.18 kB

d07-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_vii_regulativy_uzemneho_rozvoja PDF - dokument 31.17 kB

d07-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_vii_sprievodna_sprava PDF - dokument 70.14 kB

d08-plan_funkcneho_vyuzitia_uzemia_zmeny_a_doplnky_cislo_viii PDF - dokument 3.75 MB

d08-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_viii PDF - dokument 431.31 kB

d09-plan_funkcneho_vyuzitia_uzemia_zmeny_a_doplnky_cislo_ix PDF - dokument 1.41 MB

d09-plan_priestoroveho_usporiadania_zmeny_a_doplnky_cislo_ix PDF - dokument 1.24 MB

d09-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_ix PDF - dokument 157.75 kB

d10-plan_funkcneho_vyuzitia_uzemia_zmeny_a_doplnky_cislo_x PDF - dokument 1.56 MB

d10-plan_priestoroveho_usporiadania_sidla_zmenya_doplnky_cislo_x PDF - dokument 1.46 MB

d10-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_x_regulativy_uzemneho_rozvoja PDF - dokument 131.64 kB

d10-uzemny_plan_mesta_brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_x_smerna_cast PDF - dokument 466.41 kB

d10-vykres_doprava_zmeny_a_doplnky_cislo_x PDF - dokument 1.49 MB

d10-vykres_vodne_hospodarstvo_zmeny_a_doplnky_cislo_x PDF - dokument 1.53 MB

d10-vykres_zasobovanie_elektrickou_energiou_zmeny_a_doplnky_cislo_x PDF - dokument 1.49 MB

d10-vykres_zasobovanie_plynom_a_teplom_zmeny_a_doplnky_cislo_x PDF - dokument 1.49 MB

uznesenie_upn_18.7.2018 PDF - dokument 286.49 kB