Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby

Zverejnené: 09.07.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

 

                                                                                              Číslo spisu:                 Brezno

                                                                                              2019/11266                30.06.2019

 

 

ZÁPISNICA

z osobných pohovorov na obsadenie

funkcie Príslušník miestnej občianskej

poriadkovej služby konaných dňa 19.06.2019.

 

Osobných pohovorov sa zúčastnilo osemnásť uchádzačov, ktorí sa do predmetného výberového konania prihlásili a zároveň splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

 

V zákonom stanovenom termíne boli na osobné pohovory pozvaní nasledovní uchádzači:

1,  Ľubomír Bartoš

2,  Michal Bartoš

3,  Zuzana Bartošová

4,  Klára Ferková

5,  Zuzana Gábrišová

6,  Lucia Horváthová

7,  Elena Mišányová

8,  Žaneta Sajková

9,  Viera Vaisová

10, Marian Bartoš

11, Filip Baran

12, Zuzana Oláhová

13, Margita Buksová

14, Andrea Biacovská

15, Janka Bartošová

16, Michal Kováčik

17, Richard Floch

18, Patrik Popróči

 

 

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby na základe hodnotenia jednotlivých jej členov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Príslušníkmi miestnej občianskej poriadkovej služby sú od 01.07.2019

Klára Ferková

Zuzana Gábrišová

Patrik Popróči

Viera Vaisová