Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Kreatívne a inovačné centrum v Brezne

Predmetom súťaže je spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie Mestského domu kultúry na Kreatívne a inovačné centrum pre Mesto Brezno. Takéto mestské centrum predstavuje myšlienku, že je možné vytvoriť zázemie pre prirodzené prepájanie a spolupráce rôznych oblastí kultúry, vzdelávania, výskumu aj podnikania naprieč vekovými skupinami. Priestor, ktorý by zabezpečoval vytvorenie stabilnej tvorivej atmosféry v meste.

 

Od súťažného návrhu sa požaduje prínos v podobe kvalitného priestorovo a prevádzkovo fungujúceho dispozičného riešenia Kreatívneho a inovačného centra v rozsahu záväzného riešeného územia s vytvorením vhodných väzieb medzi jednotlivými prevádzkovými celkami podľa Lokalitného programu a s ohľadom na ich zásobovanie.

 

 


 

DRUH SÚŤAŽE

Podľa účelu:                                              projektová

Podľa okruhu účastníkov:                      verejná

Podľa predmetu súťaže:                         architektonická

Podľa priebehu súťaže:                           dvojetapová

 

CENY PRE SÚŤAŽIACICH

Do druhého kola porota vyberie minimálne 3 a maximálne 5 účastníkov. Každému z týchto účastníkov po splnení požiadaviek bude vyplatená odmena 5 000,- €.

Zvyšná časť z celkovej sumy vyhradenej na ceny a odmeny bude rozdelená do troch cien v tomto pomere: 1. cena: 50%, 2. cena: 30%, 3. cena: 20%.

 

POROTA

Ing. arch. Štefan Polakovič,                

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta

Ing. arch. Martin Kusý III

Ing. arch. Ján Králik

NÁHRADNÍCI POROTY

Ing. arch. Martin Repický

Mgr. František Roth

 

LEHOTY

Lehota na predkladanie návrhov v 1. etape: do 15.12.2022 do 14:00 hod

Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov:  20.12.2022 o 10:00 hod

Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape: 12.1.2023 o 10:00 hod

Lehota na zaslanie vyhodnotenia 1. etapy súťaže

a zaslanie výzvy na účasť v 2. etape do 20.1.2023

 

Lehota na predkladanie návrhov v 2. etape: do 20.3.2023 do 14:00 hod

Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape: 30.3.2023

 

Komunikácia účastníka s administrátorom súťaže a predkladanie dokladov a súťažných návrhov: alzbeta.kamenska@brezno.sk

 

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY A SÚŤAŽNÉ POMÔCKY K PRVEJ ETAPE

 

 

Súbory na stiahnutie

as_kaic_sutazne_podmienky PDF - dokument 314.76 kB

po-5_-_zameranie_skutkoveho_stavu-3d zip 28.43 MB

pr_c1_zadanie PDF - dokument 1.32 MB

pr_c2_vyhlasenie-ucastnika-a-autorov doc - textový dokument 31.09 kB

pr_c3_po-1-foto-exterier-1 zip 99.04 MB

pr_c3_po-1-foto-exterier-2 zip 94.67 MB

pr_c3_po-1-foto-interier-a-podrovie zip 96.09 MB

pr_c3_po-2-az-po-8 zip 85.23 MB

pr_c3_po-9-az-po-12 zip 17.99 MB