Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Odbor ekonomiky a financovania

Odbor ekonomiy a financovania zabezpečuje činnosti v nasledovných oblastiach:

1. oblasť financií

2. oblasť rozpočtu

3. oblasť účtovníctva

4. oblasť výkazníctva

5. oblasť miestnych daní a poplatkov

6. oblasť správy majetku

7. oblasť personalistiky a miezd


Vedúci útvaru

 

Samostatný odborný referent

na úseku miestnych daní a poplatkov
Bírková Jana, Mgr. - 048/6306 271, jana.birkova@brezno.sk
Dršták Richard, - 048/6306 272, richard.drstak@brezno.sk
Harňák Pavel, Ing. - 048/6306 270, mob. 0910996019 pavel.harnak@brezno.sk
Kubaliaková Ľubica, Ing. - 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk
Koštialová Viera, Ing. - 048/6306 271, viera.kostialova@brezno.sk

na úseku rozpočtu, účtovníctva a finančných operácií
Nomilnerová Adriana - 048/6306 252, adriana.nomilnerova@brezno.sk
Holková  Bibiana - 048/6306 253, bibiana.holkova@brezno.sk
Kánová Alena - 048/6306 251, alena.kanova@brezno.sk
Kamenská Daniela - 048/6306 253, daniela.kamenska@brezno.sk
Oceľová Anna - 048/6306 251, anna.ocelova@brezno.sk
Šefranková Ružena, Ing. - 048/6306 255, ruzena.sefrankova@brezno.sk

Murínová Iveta, Ing. - iveta.murinova@brezno.sk

na úseku správy a evidencie majetku
Auxtová Ľubomíra - 048/6306 263, mob. 0904529872 lubomira.auxtova@brezno.sk
Muriňáková Zdenka - 048/6306 263, mob. 0904529861 zdenka.murinakova@brezno.sk
Vaculčiakova Lucia - 048/6306 261, lucia.vaculciakova@brezno.sk

na úseku personalistika a mzdy
Auxtová Monika, Ing. - 048/6306 223, monika.auxtova@brezno.sk
Gáborová Slávka - 048/6306 226, slavka.gaborova@brezno.sk