Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 24. 06. 2019

Zverejnené: 24.06.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Gizela Banaszczyková - uložené 15 dní

Marta Vranová

Oľga Gábrišová

Pokošová Libuša

Ivan Buček

Ján Vincenc

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Elena Pušková - uložené 18 dní

Marta Bláziová

Milan Gábriš

Milan Golian

Veronika Vajdová

Dezider Puška

Tomáš Nemčok

Igor Gábriš

Marta Mešťanová

Peter Muránsky

Dušan Ridzoň

Stanislava Gabrisova

Milan Golian

Marcel Jarabek

Slavomír Gábriš

Peter Michalko

Peter Sitarčík

Mária Chovancová

Mirko Chicho

 

 

byt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00