Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - pozemky Moyzesova (3)

Zverejnené: 27.02.2018

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na ulici Moyzesovej v Brezne   

 

Predmet súťaže : (predmetom súťaže sú pozemky ako jeden celok, nie jednotlivé parcely) 

Súbory na stiahnutie

ovs_moyzesova-3-tlacivo_cenovej_ponuky_fo doc - textový dokument 86.70 kB

ovs_moyzesova-3-tlacivo_cenovej_ponuky_-fo-podnikatez doc - textový dokument 79.10 kB

ovs_moyzesova-3-tlacivo_cenovej_ponuky_po doc - textový dokument 79.97 kB

ovs_moyzesova-3-vyhlasenie PDF - dokument 326.91 kB