Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 13.09.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

13. 09. 2017 trvalý pobyt:

 

Miroslava Sušilová, nar. 31.05.1977

Damiána Sušilová, nar. 29.10.2002

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.