Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam – REKONŠTRUKCIA MŠ HRADBY ZAČÍNA

Zverejnené: 10.06.2022

Vážení obyvatelia mesta Brezno,

v záujme mesta je deťom v materských školách zabezpečiť aktívne prostredie a vytvoriť im kvalitné podmienky na výchovno-vzdelávací proces, a preto postupne rekonštruuje materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tentokrát prišla na rad MŠ Hradby. Na obnovu získalo mesto finančné zdroje z nórskych fondov. Rekonštrukcia bude spočívať  v zateplení stien, strechy a stropu v suteréne, výmene okien, dverí a svietidiel.

 

Vzhľadom na práce spojené s rekonštrukciou, bude v jej okolí zvýšený pohyb stavebných mechanizmov a zásobovacích vozidiel. Prosíme Vás o zvýšenú opatrnosť v okolí vstupov do areálu. Zároveň by sme Vás chceli informovať, že od pondelka 20.6.2022 bude pre účely stavby uzavreté parkovisko pred hlavnou bránou MŠ(vedľa volejbalového ihriska).

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bude v prevádzke aj počas rekonštrukcie budovy. Poprosíme klientov centra, aby pred návštevou telefonicky kontaktovali jej zamestnancov spred brány do areálu MŠ a následne iba v ich sprievode prešli cez stavenisko do budovy centra.

 

Za Vašu spoluprácu a opatrnosť Vám vopred ďakujeme.