Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 19.06.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. e zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

  

19. 06. 2017 trvalý pobyt:

 

Ladislav Kišš, nar. 08. 09. 1972

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.