Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 27. 05. 2019

Zverejnené: 27.05.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Quang Quy Nguyen- uložené 15 dní

Mário Michalko

Manh Trung Nguyen

Van Toan Bui

Van Tap Nguyen

Minh Tam Nguyen

Danka Dunajská

Dezider Puška

Denisa Harvanová

Elena Pušková

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

František Poliak - uložené 18 dní

Milan Gábriš

Ján Puška

Marta Mešťanová

Katarína Kúdelková

Slavomír Gábriš

Dušan Ridzoň

Drahomíra Pehelová

Patrik PehelMartin Bubelíny

Katarína Giertlová

Peter Petráš

Lýdia Hrašková

Matej Ridzoň

Iveta Stančoková

Jaroslav Ďuriš

 

byt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00