Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 20. 05. 2019

Zverejnené: 20.05.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Patrik Babčan- uložené 15 dní

Martina Kysucká

Anna Chriašteľová

Štefan Bello

Nikola Bartošová

Anna Belková

Ján Hiadlovský

Oľga Gábrišová

Koloman Eremiáš

Alex Eremiáš

Peter Ružička

Miroslav Švantner

Romana Bučková

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Janka Demelová - uložené 18 dní

Vladimír Kúkol

Igor Vrbovský

Milan Gábriš

Filip Giertl

Miloš Škoda

Andrej Bartoš

Jozef Harvan

Miroslav Bútora

Marián Gábriš

Jozef Haviar

Peter Pustaj

Martina Kysucká

Robert Kučerák

Mgr. Mária Mihoková

Milan Biacovský

Jan Jamrich

Kvetoslava Škodová

Zdeno Pokoš

 

 

byt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00