Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 04. 03. 2019

Zverejnené: 04.03.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Filip Giertl - uložené 15 dní

Ján Puška

Lenka Babčanová

Van Tap Nguyen

Minh Tam Nguyen

Van Toan Bui

Manh Trung Nguyen

Quang Quy Nguyen

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Milan Golian  - uložené 18 dní 

Ľubomír Pustaj

Alena Jandečková

Mirko Chicho

Jana Radičová

Danka Dunajská

Igor Jančiar

Peter Bartoš

Viera Juhasová

Alexander Pokoš

Silvia Gábrišová

Zdeno Pokoš

Ladislav Kišš

Martina Krahulcová

Zdenka Oláhová

Monika Francistyová

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00