Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Mesto Brezno vyhlasuje VZN - 01/ 2018

Zverejnené: 20.02.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna.