Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto Brezno vyhlasuje VZN - 01/ 2018

Zverejnené: 20.02.2018

Mesto Brezno v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhlásilo zverejnením na úradnej tabuli :

VZN - 1/ 2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna.