Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Zverejnené: 13.03.2023 14:15:39
obr: Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, niektorí môžu byť aj vzorom pre ostatných. Osvedčil sa tzv. harmonogram upratovacích prác, v rámci ktorého je na týždennej báze zodpovedná za poriadok konkrétna rodina.

 

BREZNO. V prípade akútnej potreby či na základe podnetov a sťažností od obyvateľov v určitých častiach mesta organizujú mimoriadne brigády.

Na Vrbovej ulici pristúpili k opatreniu a postupne sa dostavil aj požadovaný výsledok

Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci v spolupráci s mestskou políciou vykonávajú jedenkrát do týždňa návštevu všetkých lokalít v Brezne zameranú na dodržiavanie poriadku, mapovanie nelegálnych skládok alebo čiernych stavieb. Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, na základe zistenej situácie motivujú obyvateľov k uprataniu okolia svojich obydlí, prístupových ciest, prípadne širšieho okolia aj vodných tokov, ktoré sú v blízkosti a evidentne sú znečistené odpadom z domácností. „V jarných a jesenných mesiacoch pravidelne organizujeme väčšie brigády zamerané na upratanie všetkých lokalít marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Brezne. Na Vrbovej ulici bol dlhodobý problém so znečisťovaním potoka a bolo veľmi ťažké motivovať obyvateľov k jeho uprataniu a udržiavaniu čistoty, pretože nebolo možné jednoznačne zistiť pôvodcov odpadu. V lokalite Hlavina sa nám osvedčil tzv. harmonogram upratovacích prác, v rámci ktorého je na týždennej báze zodpovedná za poriadok konkrétna rodina. K takému opatreniu sme pristúpili aj na Vrbovej ulici a postupne sa dostavil aj požadovaný výsledok v zlepšení čistoty v okolí obydlí a najmä v potoku. Nakoľko nie je možné predpokladať, že tento žiadúci stav ostane trvalý, plánujeme v intervenciách pokračovať, aby boli upratané aj roky znečistené a zanedbané časti v našom meste ako je napr. Vrbová ulica.“

Upratovali okolie rodinných domov, ako aj čistili vodný tok

Mesto Brezno pravidelne doručuje harmonogramy upratovacích prác do rodín na mesačnej báze v lokalitách Hlavina, Stromová, Záhradná a Vrbová, spojené s pravidelnou osvetou zameranou na udržiavanie čistoty v lokalitách, na ochranu životného prostredia a motiváciou obyvateľov k aktivácii pri skvalitňovaní bývania.

 Minulý týždeň obyvatelia Vrbovej ulici v spolupráci s terénnymi pracovníkmi upratovali okolie rodinných domov, prístupovú cestu, vodný tok v blízkosti obydlí, svah potoka a mestské pozemky pri prístupovej ceste. Lokality boli znečistené jednak bežným či kuchynským odpadom a tiež väčšími predmetmi a kusmi nábytku, veľkým množstvom elektrospotrebičov a elektroniky, ale aj ošatenia a pod. Ako sa zaviedol systém zálohovania plastových fliaš, tento odpad sa vyskytuje minimálne.

 „Ďakujem členom mestskej polície aj zamestnancom Technických služieb Brezno, s ktorými úzko spolupracujeme a v prípade potreby nám poskytnú kontajnery, ale aj ďalšie technické zabezpečenie aktivít spojených s úpravou okolia, čistením vodných tokov a likvidáciou nelegálnych skládok,“ povedala Janka Lemberková.

Veľmi dôležitý je vzor rodičov

Snaha breznianskej samosprávy je zameraná aj na edukáciu ohľadom nakladania s odpadom. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa, v tomto smere sú obyvatelia lokalít MRK jednak osobne motivovaní k údržbe svojich obydlí a ich okolia a vyzdvihované sú aj pozitívne príklady zodpovedného prístupu k nakladaniu s odpadom a niektoré rodiny sa podarilo zapojiť aj do projektu mesta Strom do domu.

 Zároveň mesto vydáva v štvrťročných intervaloch občasník pod názvom Tereňáčik, v ktorom sa venuje aj problematike odpadu a jeho separácii. „V tomto smere nás však ešte čaká dlhá cesta, pretože tieto základné návyky spojené s bežným chodom domácností, udržiavaním čistoty v obydliach a s nakladaním s odpadom treba budovať už u detí v najútlejšom veku. Predškolské a školské zariadenia sa samozrejme na túto oblasť zameriavajú, ale veľmi dôležitý je vzor rodičov, preto je naše úsilie zamerané práve na nich. Veríme, že postupom času sa nám podarí dosiahnuť výraznejšie zlepšenie aj v tejto oblasti,“ uzavrela Janka Lemberková.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: OSO


Novinkyviac

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...

18.03.2024 16:35:34 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta zavítali do škôl medzi prváčikov a čítali im knihy

  Kniha ako najväčší priateľ človeka už od nepamäti patrí medzi našich neodmysliteľných spoločníkov. Dôležitosť čítania ...

18.03.2024 16:34:24 Mesto Brezno

Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Príchod jari je každoročne spojený s upratovaním. Minulý týždeň sa Technické služby pustili do čistenia vstupov ...

15.03.2024 14:47:31 Mesto Brezno

Na Ulici Fraňa Kráľa pribudnú ďalšie odstavné plochy

Začiatkom tohto týždňa sa Technické služby Brezno pustili do výstavby novej odstavnej plochy pre motorové vozidlá. ...