Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Zverejnené: 13.03.2023 14:15:39
obr: Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, niektorí môžu byť aj vzorom pre ostatných. Osvedčil sa tzv. harmonogram upratovacích prác, v rámci ktorého je na týždennej báze zodpovedná za poriadok konkrétna rodina.

 

BREZNO. V prípade akútnej potreby či na základe podnetov a sťažností od obyvateľov v určitých častiach mesta organizujú mimoriadne brigády.

Na Vrbovej ulici pristúpili k opatreniu a postupne sa dostavil aj požadovaný výsledok

Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci v spolupráci s mestskou políciou vykonávajú jedenkrát do týždňa návštevu všetkých lokalít v Brezne zameranú na dodržiavanie poriadku, mapovanie nelegálnych skládok alebo čiernych stavieb. Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, na základe zistenej situácie motivujú obyvateľov k uprataniu okolia svojich obydlí, prístupových ciest, prípadne širšieho okolia aj vodných tokov, ktoré sú v blízkosti a evidentne sú znečistené odpadom z domácností. „V jarných a jesenných mesiacoch pravidelne organizujeme väčšie brigády zamerané na upratanie všetkých lokalít marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Brezne. Na Vrbovej ulici bol dlhodobý problém so znečisťovaním potoka a bolo veľmi ťažké motivovať obyvateľov k jeho uprataniu a udržiavaniu čistoty, pretože nebolo možné jednoznačne zistiť pôvodcov odpadu. V lokalite Hlavina sa nám osvedčil tzv. harmonogram upratovacích prác, v rámci ktorého je na týždennej báze zodpovedná za poriadok konkrétna rodina. K takému opatreniu sme pristúpili aj na Vrbovej ulici a postupne sa dostavil aj požadovaný výsledok v zlepšení čistoty v okolí obydlí a najmä v potoku. Nakoľko nie je možné predpokladať, že tento žiadúci stav ostane trvalý, plánujeme v intervenciách pokračovať, aby boli upratané aj roky znečistené a zanedbané časti v našom meste ako je napr. Vrbová ulica.“

Upratovali okolie rodinných domov, ako aj čistili vodný tok

Mesto Brezno pravidelne doručuje harmonogramy upratovacích prác do rodín na mesačnej báze v lokalitách Hlavina, Stromová, Záhradná a Vrbová, spojené s pravidelnou osvetou zameranou na udržiavanie čistoty v lokalitách, na ochranu životného prostredia a motiváciou obyvateľov k aktivácii pri skvalitňovaní bývania.

 Minulý týždeň obyvatelia Vrbovej ulici v spolupráci s terénnymi pracovníkmi upratovali okolie rodinných domov, prístupovú cestu, vodný tok v blízkosti obydlí, svah potoka a mestské pozemky pri prístupovej ceste. Lokality boli znečistené jednak bežným či kuchynským odpadom a tiež väčšími predmetmi a kusmi nábytku, veľkým množstvom elektrospotrebičov a elektroniky, ale aj ošatenia a pod. Ako sa zaviedol systém zálohovania plastových fliaš, tento odpad sa vyskytuje minimálne.

 „Ďakujem členom mestskej polície aj zamestnancom Technických služieb Brezno, s ktorými úzko spolupracujeme a v prípade potreby nám poskytnú kontajnery, ale aj ďalšie technické zabezpečenie aktivít spojených s úpravou okolia, čistením vodných tokov a likvidáciou nelegálnych skládok,“ povedala Janka Lemberková.

Veľmi dôležitý je vzor rodičov

Snaha breznianskej samosprávy je zameraná aj na edukáciu ohľadom nakladania s odpadom. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa, v tomto smere sú obyvatelia lokalít MRK jednak osobne motivovaní k údržbe svojich obydlí a ich okolia a vyzdvihované sú aj pozitívne príklady zodpovedného prístupu k nakladaniu s odpadom a niektoré rodiny sa podarilo zapojiť aj do projektu mesta Strom do domu.

 Zároveň mesto vydáva v štvrťročných intervaloch občasník pod názvom Tereňáčik, v ktorom sa venuje aj problematike odpadu a jeho separácii. „V tomto smere nás však ešte čaká dlhá cesta, pretože tieto základné návyky spojené s bežným chodom domácností, udržiavaním čistoty v obydliach a s nakladaním s odpadom treba budovať už u detí v najútlejšom veku. Predškolské a školské zariadenia sa samozrejme na túto oblasť zameriavajú, ale veľmi dôležitý je vzor rodičov, preto je naše úsilie zamerané práve na nich. Veríme, že postupom času sa nám podarí dosiahnuť výraznejšie zlepšenie aj v tejto oblasti,“ uzavrela Janka Lemberková.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: OSO


Novinkyviac

19.07.2024 08:23:13 Kultúra a šport

Beh nočným Breznom sa opäť stretol s veľkým záujmom pretekárov aj povzbudzujúcich

V sobotu večer to na námestí žilo športom. Na Behu nočným Breznom vládla skvelá atmosféra a ...

15.07.2024 10:50:49 Kultúra a šport

Degustácia kvalitných vín prilákala desiatky návštevníkov

Júlový program Breznianskeho kultúrneho leta pokračoval štvrtým ročníkom podujatia s názvom Víno z breznianskeho rínku. Lahodný ...

15.07.2024 10:42:08 Mesto Brezno

Brezno sa spamätáva z ničivej búrky. Obyvatelia počítajú škody

Rozbité strechy, okná a fasády, zničené autá, polámané stromy, zaplavené ulice a domy, neprejazdné cesty. To ...

10.07.2024 09:37:40 Kultúra a šport

Keď deti pomáhajú deťom, svet je krajší

Štvrtáci zo Základnej školy na Pionierskej 2 majú srdcia na správnom mieste. Výťažok z predaja vlastných ...

10.07.2024 09:37:00 Kultúra a šport

Prvé kolo tohtoročnej športiády prinieslo rekordnú účasť

Dopravné ihrisko na nábreží Hrona sa v uplynulú stredu stalo dejiskom prvého kola trojdielnej série športových ...

03.07.2024 13:45:37 Mesto Brezno

Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili dotácie športovým a kultúrnym telesám

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, správy hlavnej kontrolórky, o výsledkoch hospodárenia organizácií ...

03.07.2024 13:40:21 Kultúra a šport

Breznianske kultúrne leto odštartovala Express party

Kultúrne leto v Brezne je tu! Začalo veľkou Express party na námestí, plnou skvelých tanečných hitov. ...

03.07.2024 13:37:02 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team boli fantastickí! Aréna praskala vo švíkoch

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko zažili fanúšikovia Paľa Habera a ...

03.07.2024 13:22:37 Mesto Brezno

V Základnej škole Karola Rapoša sa rozlúčili so svojou riaditeľkou, ktorá odchádza do dôchodku

V piatok 28. júna sa zatvorili brány základných aj stredných škôl. Žiaci sa na dva mesiace ...

25.06.2024 15:12:48 Kultúra a šport

Vyhliadkovú vežu nad Breznom opäť dobyli bežci

Pretekárov od extrémneho prekážkového behu na vrchol druhej najvyššej rozhľadne na Slovensku neodradilo ani nepriaznivé počasie. ...

24.06.2024 14:46:40 Mesto Brezno

Preventívne proti požiarom. Mestské lesy vybudovali ďalšiu vodnú nádrž

Lesy mesta Brezno po vlaňajšej rekonštrukcii malej vodnej hrádze Brest v Michalovej nedávno dokončili výstavbu ďalšej ...

24.06.2024 14:43:57 Kultúra a šport

Breznianske kultúrne leto začína! Už tento piatok ho odštartuje Express party s najväčšími tanečnými hitmi

S nástupom letných prázdnin zavíta na námestie Breznianske kultúrne leto. Priaznivci sa môžu tešiť na vystúpenie ...

17.06.2024 22:02:18 Mesto Brezno

Už aj Brezno má svoj K Park. Otvoriť ho prišiel raper Separ

Vďaka spoločnosti Kaufland vzniklo na nábreží Hrona ďalšie skvelé miesto pre tých, ktorí chcú športovať. Moderné ...

17.06.2024 10:37:05 Kultúra a šport

Do Brezna dorazil Festival remeselného piva

Námestie ponúklo raj pre pivných nadšencov. K skvelej nálade prispel aj pestrý sprievodný program a hlavne ...

17.06.2024 10:36:04 Mesto Brezno

V záujme zlepšenia rozvoja mesta sa primátor už tradične stretol s občanmi

V Brezne sa už stalo tradíciou, že v záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta sa primátor ...