Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

výberové konanie na obsadenie funkcie Web administrátora

Zverejnené:

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Web administrátora

 

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1 100,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na útvare primátora.

Informácie o pracovnom mieste:

  • správa webových systémov na rôznych platformách (Gibox, Joomla, Wordpress)
  • zverejňovanie informácii na webe mesta
  • zabezpečenie správy domény, FTP a databázy
  • zabezpečenie CMS redakčného systému, inštaláciu a konfigurovanie modulov
  • zabezpečuje grafický dizajn stránky, tvorbu a úpravu obsahu webových stránok mesta
  • spravuje interný systém, žiadanky na osobné motorové vozidlá a manažment úloh zamestnancov

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          stredoškolské vzdelanie s maturitou

-          prax 2 roky

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony

-          zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-          schopnosť pracovať v tíme

-          zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť

-          komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

-          schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 08. júla 2023 s označením „Web administrátor“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 08.06.2023

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív