Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce TS Brezno - Čašník / Čašníčka hotel Ďumbier

Zverejnené: 31.05.2022

Technické služby Brezno

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Čašník / Čašníčka hotel Ďumbier

Počet obsadzovaných miest: 3

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01. 07. 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 800,00 Eur + príplatky v zmysle Zákonníka práce,

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti


- Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi.
- Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.
- Prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania.
- Uvádzanie hostí k voľným miestam na stolovanie.
- Komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov).
- Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie.
- Riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov.
- Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty.
- Evidovanie rezervácií a objednávok prijatých telefonicky alebo osobne.
- Hmotná zodpovednosť za skladové zásoby a finančné prostriedky.

Požiadavky na uchádzača :

 • vzdelanie v odbore cestovný ruch, gastronómia
 • prax v odbore min. 1 rok
 • príjemná komunikácia, zmysel pre zodpovednosť, schopnosť zvládať aj náročné situácie
 • zmysel pre čistotu a poriadok
 • Samostatnosť
 • tímový hráč
 • hygienické minimum/ potravinársky preukaz

Jazykové znalosti :

Anglický jazyk – mierne pokročilý

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno, emailovú adresu ts@tsbrezno.sk  alebo do podateľne v termíne do 20. júna 2022 s označením „ OBS Hotel Ďumbier “.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce čašníka
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V Brezne, 31.05.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív