Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

Zverejnené: 25.05.2023 08:47:12
obr: Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

 

Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo nové, otvoriť sa možnostiam modernej techniky a zmysluplne tráviť voľný čas.

 

Spojenie dvoch generácií prináša svoje ovocie

Breznianske gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb už niekoľko rokov spolupracujú so seniormi z denného centra Prameň. Pomáhajú im oboznámiť sa s počítačom, prácou v textovom editore, s internetom, emailovou komunikáciou, ako lepšie zvládnuť obsluhu mobilov, napríklad  ako poslať a prijímať sms správy, uložiť si obrázok, komunikovať na sociálnych sieťach, alebo ako funguje internet banking. „Myslím, že táto spolupráca je veľmi dobrá a radi v nej budeme pokračovať aj naďalej. Je to veľmi milé, že dôchodcovia majú záujem naučiť sa niečo nové a tiež žiaci sú ochotní vyjsť im v ústrety,\" povedala zástupkyňa riaditeľa SOSTaS Monika Ďurajdová.

   Spojenie mladšej a staršej generácie prináša svoje ovocie. Študenti odovzdávajú svoje vedomosti, všetko, čo sa naučili,  seniori ich trpezlivo prijímajú a majú radosť z toho, že dokázali urobiť ďalší krok vpred. Ako dodal Patrik Modrovský z odboru strojár, seniorom to ide celkom dobre. „Niektoré veci je náročnejšie im vysvetľovať, ale základy už ovládajú a čo sa chcú naučiť, na to sa opýtajú.\"

Seniori kráčajú s dobou

Spoluprácu veľmi pozitívne hodnotí aj učiteľka informatiky na gymnáziu Jana Pôbišová. „Máme radosť z toho, že môžeme poskytnúť seniorom príležitosť na získanie nových zručností, vedomostí, schopností. Môžu tak držať s dobou, o čom svedčí aj samotný názov vzdelávania IT kráčame s dobou.\"

   Radosť zo spolupráce majú aj samotní študenti, podľa ich slov, seniori sú veľmi veselí, komunikatívni a priateľskí. Svojím entuziazmom a láskou im vždy vyčarujú úsmev na tvári.

Ninka: - Pracuje sa mi s nimi skvelo a nemám s nimi žiadne problémy. Sú chápaví a majú záujem dávať pozor naučiť sa niečo nové a nabrať nové skúsenosti s prácou na počítači.
Vaneska: - Seniori sú veľmi šikovní a radi sa učia nové veci. Nikdy sa na nič nesťažujú, a keď niečomu nerozumejú, nemajú problém opýtať sa. Pracujú naozaj usilovne, čo môžeme vidieť aj v ich zlepšujúcich sa počítačových zručnostiach.
Sofia: - Každý zo seniorov sa snaží robiť všetko najlepšie ako vie a každým naším ďalším stretnutím sa zlepšujú. Niekomu to ide síce lepšie a niekomu zas ťažšie, ale nakoniec vypracujú a odovzdajú úlohu bez chyby. Každý z nich má väčšinou veľa otázok, ale my ich vždy s radosťou zodpovieme. A keď sa im náhodou v danej chvíli nemôžeme venovať, stále sa snažia pomôcť si medzi sebou.

Seniori ďakujú študentom za ich ochotu a prístup

Infomačno-komunikačné technológie sa stali pre nás nepostrádateľnou vecou, preto aj pre starších ľudí slúžia rôzne vzdelávacie aktivity, aby i generácia skôr narodených mohla splynúť s modernou dobou a mala možnosť využívať počítač ako svojho pomocníka.

 Ako na záver viacerí seniori priznali, na vzdelávanie vo využívaní moderných technológií sa prihlásili hlavne z dôvodu vyplniť si voľný čas, a to väčšinou v zimnom období. Sú vďační školám a ich študentom za to, už dokážu zvládnuť základné práce s počítačom, mobilom, na internete, vedia komunikovať cez sociálne siete. A to vďaka individuálneho prístupu škôl a ochote žiakov, ktorí sa im s trpezlivosťou  venujú.

  „Mesto aj naďalej bude podporovať vzdelávanie seniorov, ktoré je v súlade s Národným programom aktívneho starnutia a premietlo ho aj do Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023-2027. Jedným z cieľov je rozšírenie spektra vzdelávacích aktivít pre seniorov,“ dodala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková,

  Denné centrum Prameň ďakuje vedeniu obidvoch škôl za perfektnú 12-ročnú  spoluprácu, poskytnutie priestorov na vzdelávanie, ale hlavne za získané informácie, ktoré dávajú študenti seniorom. „Pevne veríme, že spolupráca bude pokračovať a generačné vzťahy sa budú upevňovať.“

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

FOTO: M. D.

 


Novinkyviac

06.06.2023 14:45:17 Kultúra a šport

Medzi deti prišli medvedík MiOli s kamarátmi či Dorotka z Fidorkova

    Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí mesto  venovalo ratolestiam krásny darček. Ponúklo im hudobno-tanečné ...

06.06.2023 14:42:49 Kultúra a šport

Na folklórnu nôtu to roztočilo Šťastné detstvo

   V piatok popoludní námestie ožilo folklórom. Súboristi zo Šťastného detstva ponúkli nádherný program, v ktorom ukázali, ...

06.06.2023 14:41:48 Mesto Brezno

Námestie pre mladých

    V Brezne to poriadne žilo aj v piatok dopoludnia. Žiaci a študenti sedenie v školských laviciach vymenili ...

06.06.2023 14:41:14 Kultúra a šport

Po roku pódium opäť aspoň patrilo aj najlepším športovcom Brezna

    Životné príbehy a dosiahnuté výsledky športovcov sú  inšpiráciou pre najmenších, ktorí o svojej budúcej ...

06.06.2023 14:39:15 Kultúra a šport

Ďakovné listy si prevzali aj jubilujúce kultúrne telesá

    Za všetku radosť a potešenie, ktorú pravidelne rozdávajú, si zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím aj ...

06.06.2023 14:38:25 Mesto Brezno

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

    Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť ...

06.06.2023 14:37:33 Mesto Brezno

Na mestských oslavách privítali aj delegácie zo zahraničia

   Zástupcovia družobných miest patria k neodmysliteľnej súčasti Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam a ...

06.06.2023 14:36:21 Mesto Brezno

Námestie praskalo vo švíkoch. Hrali Heľenine oči, Kali, Piešová, Ščamba a Čerešenky, Duchoňovci a Hammel

    Brezňania oslávili dni mesta tak, ako sa patrí. Na námestí to poriadne žilo hudbou, ...

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...