Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Zverejnené: 27.05.2020 07:36:51
obr: Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov. Poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zmenu použitia disponibilných finančných prostriedkov či podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne.

 

BREZNO. V rámci uvoľňovania opatrení sa uskutočnilo 21. rokovanie mestského zastupiteľstva.

 

Schválili zmenu piatich VZN

Poslanci v stredu 20. mája rokovali v ochranných rúškach a rukaviciach. Zasadačka na Námestí gen. M. R. Štefánika 3, kde sa konalo zastupiteľstvo, bola pred zasadnutím aj po ňom vydenzifikovaná.

V úvode schválili úpravu všeobecne záväzných nariadení mesta o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta Brezno, úpravu VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta, o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno (viac informácií o úprave všetkých VZN sa dočítate na strane 3).

 

Prijali druhú zmenu rozpočtu na rok 2020

Po majetkových záležitostiach poslanci vzali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2019, správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, schválili návrh záverečného účtu mesta za rok 2019, druhú zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, ako aj zmenu použitia disponibilných finančných prostriedkov, pričom v období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania.

 

Odhlasovali podanie žiadosti o NFP na ďalší projekt

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie štyri správy hlavnej kontrolórky, a to o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2019, výsledku kontrol vedenia pokladnice a obehu pokladničných dokladov za rok 2019 v školách zriadených mestom, výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna, ako aj plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020. Poslanci schválili správy o činnosti Mestskej polície a Technických služieb.

 Na návrh primátora odhlasovali podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne, dokument Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Brezno, zabezpečenie realizácie Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Brezno počas realizácie a udržateľnosti projektu. Zameraný je na znevýhodnené a sociálne slabšie skupiny obyvateľov, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. V projekte ide o 3 bytové domy – novostavby v lokalite Hlavina.

 

Technické služby sa stanú členom Združenia organizácií verejných prác

Primátor podal informatívnu správu o zmenách organizačnej štruktúry mestského úradu.

Mesto Brezno rozhodlo o zrušení odboru Turisticko informačného centra v celom rozsahu z organizačných dôvodov k 31. 5. 2020. Od 1. 6. 2020 bude Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie (OOCR) zastrešovať celú prevádzkovú činnosť Turisticko informačného centra.

 Mesto delimitáciou presunie troch zamestnancov na Technické služby Brezno, zamestnanci útvaru primátora – redakcia Horehronie, budú zaradení do organizačnej štruktúry Technických služieb Brezno aj s ich pracovnými činnosťami.

 Mestské zastupiteľstvo schválilo žiadosť o súhlas na členstvo Technických služieb do Združenia organizácií verejných prác.

Po otázkach a interpeláciách poslancov rokovanie mestského zastupiteľstva primátor ukončil

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...