Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Zverejnené: 27.05.2020 07:36:51
obr: Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov. Poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zmenu použitia disponibilných finančných prostriedkov či podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne.

 

BREZNO. V rámci uvoľňovania opatrení sa uskutočnilo 21. rokovanie mestského zastupiteľstva.

 

Schválili zmenu piatich VZN

Poslanci v stredu 20. mája rokovali v ochranných rúškach a rukaviciach. Zasadačka na Námestí gen. M. R. Štefánika 3, kde sa konalo zastupiteľstvo, bola pred zasadnutím aj po ňom vydenzifikovaná.

V úvode schválili úpravu všeobecne záväzných nariadení mesta o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta Brezno, úpravu VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta, o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno (viac informácií o úprave všetkých VZN sa dočítate na strane 3).

 

Prijali druhú zmenu rozpočtu na rok 2020

Po majetkových záležitostiach poslanci vzali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2019, správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, schválili návrh záverečného účtu mesta za rok 2019, druhú zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, ako aj zmenu použitia disponibilných finančných prostriedkov, pričom v období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania.

 

Odhlasovali podanie žiadosti o NFP na ďalší projekt

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie štyri správy hlavnej kontrolórky, a to o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2019, výsledku kontrol vedenia pokladnice a obehu pokladničných dokladov za rok 2019 v školách zriadených mestom, výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna, ako aj plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020. Poslanci schválili správy o činnosti Mestskej polície a Technických služieb.

 Na návrh primátora odhlasovali podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne, dokument Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Brezno, zabezpečenie realizácie Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Brezno počas realizácie a udržateľnosti projektu. Zameraný je na znevýhodnené a sociálne slabšie skupiny obyvateľov, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. V projekte ide o 3 bytové domy – novostavby v lokalite Hlavina.

 

Technické služby sa stanú členom Združenia organizácií verejných prác

Primátor podal informatívnu správu o zmenách organizačnej štruktúry mestského úradu.

Mesto Brezno rozhodlo o zrušení odboru Turisticko informačného centra v celom rozsahu z organizačných dôvodov k 31. 5. 2020. Od 1. 6. 2020 bude Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie (OOCR) zastrešovať celú prevádzkovú činnosť Turisticko informačného centra.

 Mesto delimitáciou presunie troch zamestnancov na Technické služby Brezno, zamestnanci útvaru primátora – redakcia Horehronie, budú zaradení do organizačnej štruktúry Technických služieb Brezno aj s ich pracovnými činnosťami.

 Mestské zastupiteľstvo schválilo žiadosť o súhlas na členstvo Technických služieb do Združenia organizácií verejných prác.

Po otázkach a interpeláciách poslancov rokovanie mestského zastupiteľstva primátor ukončil

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...