Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Napriek informačnému chaosu základné školy v Brezne prípravu na prezenčnú výučbu zvládli úspešne

Zverejnené: 16.02.2021 10:18:34
obr: Napriek informačnému chaosu základné školy v Brezne prípravu na prezenčnú výučbu zvládli úspešne

V materských školách a na prvom stupni základných škôl obnovili vyučovanie aj v Brezne. Funguje činnosť v školských kluboch, ako aj školské jedálne. Niektoré deti nenastúpili z dôvodu, že je rodina v karanténe, alebo ich rodičia nechali doma z obáv o ich zdravie. Tento týždeň im začali jarné prázdniny.

 

BREZNO. Školy a škôlky už boli otvorené pre deti rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorí nemôžu prácu vykonávať z domu.

 

Prípravy na prezenčnú výučbu zvládli

Aj v Brezne sa od 8. februára vrátili deti do materských škôl, do lavíc zasadli žiaci prvého stupňa základných škôl. Podmienkou je negatívny test zamestnancov a jedného z rodičov. Prípravy na prezenčnú výučbu školy zvládli, aj keď ich sťažoval informačný chaos. „Vyučovanie sa malo začať v pondelok, preto sme zákonných zástupcov o našich zámeroch a postupoch pri otvorení školy mali informovať už v piatok. Rodičia sa dožadovali informácií, čo je pochopiteľné, keďže si potrebovali zabezpečiť organizáciu vlastnej rodiny. Tiež nepredpokladali, že školy to budú musieť riešiť aj cez víkend. Posledné informácie dostali od vedenia školy a triednych učiteliek v nedeľu večer. Zodpovedne môžem potvrdiť, že náš pracovný týždeň trval 7 dní. Ale zvládli sme to,!“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Beáta Prečuchová.

 

Prioritou škôl popri vzdelaní je zdravie

Do materskej školy pri ZŠ Karola Rapoša nastúpilo 132 detí (65 % z celkového počtu) a 216 školákov (72 % z celkového počtu), počas týždňa však prichádzali aj ďalší. Ako uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ K. Rapoša Danka Katonová, rodičia dodržali podmienky nástupu, situáciu chápu a pomáhajú škole ju zvládnuť. „Nemusíme vynakladať energiu na vysvetľovanie, máme naozaj skvelých rodičov a sme im vďační. Evidujeme prípady nenastúpenia detí a žiakov z dôvodu, že je rodina v karanténe, alebo má rodič strach z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa (deti s oslabenou imunitou), prípadne ani tie, ktoré žijú v domácnosti so starými rodičmi. Všetko sme s rodičmi prekonzultovali a veríme, že deti po prázdninách do školy nastúpia. Úlohy dostávali prostredníctvom Edu-page. Ubezpečujem všetkých, že sme zabezpečili všetky hygienické opatrenia, máme dostatok dezinfekcie, zamestnanci školy dostali respirátory, máme aj náhradné rúška pre deti. Vetráme, v jedálni čistíme vzduch germicídnymi žiaričmi, v spálničkách v materskej škole používame čističku vzduchu. Našou prioritou je popri vzdelaní aj zdravie naše a zdravie detí.“

 

Rodičia môžu ospravedlniť deti na 5 dní

K 8. februáru v ZŠ na Mazorníkove privítali 95 škôlkarov a 107 žiakov, 44 ich na vyučovanie nenastúpilo. Ako informoval riaditeľ Peter Macko, dôvod u všetkých nie je známy, pretože rodičia môžu dieťa ospravedlniť z vyučovania na 5 dní. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania. Ak tak neurobí, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR.

 

Ťažšia spolupráca je s rodičmi z MRK

V materskej škole pri ZŠ Pionierska 2 nastúpilo 76 % žiakov 1. stupňa, do MŠ Hradby 72% škôlkarov a do MŠ B. Němcovej 66 %. Väčšina rodičov privítala možnosť návratu detí do škôl, niektorí využili svoje právo nechať ich doma práve z dôvodu obáv o ich zdravie. Triedne učiteľky sú v kontakte s týmito žiakmi a ich rodičmi. Všetky potrebné informácie o preberanom učive publikujú na triednych webstránkach a využívajú všetky dostupné prostriedky na komunikáciu od EduPage, cez mobilné aplikácie,  telefonické kontakty a poštu. „Problémy sú najmä s rodičmi detí z MRK, kde je spolupráca ťažšia. O zadávanie úloh prejavujú záujem, avšak spätná väzba od mnohých je nedostatočná.“

 

A ako deti zvládli návrat do školských zariadení?

 

Danka Katonová, ZŠ s MŠ K. Rapoša: – Veľmi sa tešili. K svojmu školskému životu, ku kamarátom a k povinnostiam prezenčného vzdelávania nemali problém vrátiť sa. Venujeme sa hlavne utuženiu sociálnych kontaktov, vzťahov v triedach a overeniu úrovne osvojenia poznatkov počas dištančného vzdelávania. Žiakom 1. stupňa sme upravili rozvrh hodín, posilnili hlavné vzdelávacie oblasti, zredukovali predmety z komplementárnych oblastí. Nemajú napríklad etickú, náboženskú a hudobnú výchovu. Neznamená to však, že sa obsahu týchto predmetov nevenujeme, len ich čiastočne v inej forme integrujeme do ostatných predmetov.

 

Peter Macko, ZŠ s MŠ MPČĽ 35: – Žiaci sa do školy tešili a prvý deň po dlhej pauze zvládli bez problémov.

 

Beáta Prečuchová, ZŠ s MŠ Pionierska 2: – Deti sú úžasné! Na ich tvárach bola zjavná radosť z návratu medzi spolužiakov, pani učiteľky aj vychovávateľky. Prostredie školy a triedy je im blízke a potrebujú ho pre zdravý vývoj. Samozrejme, že sú to deti, a preto sú aj neposedné, urozprávané, no pedagogické majstrovstvo každej učiteľky ich posúva správnym smerom. Po dlhom a neplánovanom učení sa z domu potrebujú priestor na vyrozprávanie svojich zážitkov, pocitov, radostí aj smútku.

 

Poďakovanie patrí vedeniu mesta a rodičom

Školy to nemali ľahké, nebola to prechádzka ružovou záhradou. Úsilie ZŠ s MŠ Pionierska 2 malo podporu v rodičovskej verejnosti. Stretli sa s úžasnou spoluprácou, trpezlivosťou, ústretovosťou, tolerantným prístupom. „Chceme vyjadriť veľkú vďaku rodičom, starkým a všetkým, ktorí pomáhali deťom prejsť týmto neľahkým obdobím. Škola bez detí je ako telo bez duše. Sme radi, že naša škola ožila detským smiechom. Tešíme sa aj na veľkáčov z 2. stupňa! Veríme, že sa čoskoro stretneme.“

 „Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi – mestu Brezno, primátorovi Tomášovi Abelovi, prednostke Zuzane Ďurišovej, Marte Paučovej a ostatným členom vedenia, že nám pomohli zabezpečiť testovanie rodičov žiakov, sú s nami v neustálom kontakte, komunikujú, zaujímajú sa o náš názor a pýtajú sa na veci, s ktorými nám vedia pomôcť. Veľmi si vážime aj pomoc a spoluprácu zo strany rodičov. Keď je okolo nás spolupracujúca atmosféra, vieme vytvoriť deťom a žiakom pozitívnu klímu v škole, v ktorej neriešia problémy sveta, ale sú z nich znova hravé a šťastné deti,“ dodala riaditeľka ZŠ s MŠ K. Rapoša.

 

ZUŠka sa zdokonalila v IKT , ale aj obnovila triedy

S prezenčnou výučbou začali aj v Základnej umeleckej škole v Brezne, kde mohli prísť žiaci vo veku žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ v individuálnom vyučovaní, okrem všetkých dychárov a spevákov. V podmienkach ZUŠ-ky ide o žiakov prípravného štúdia, 1. – 3., prípadne 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania. Učitelia zaevidovali takmer stopercentnú účasť na vyučovaní. Ako povedala riaditeľka Gabriela Pravotiaková, na škodu je, že nie je možné poslať nejaký zvukový záznam, ktorý by dal jasnú odpoveď na otázku, ako deti zvládli návrat do školy. „Radostné zvítania, veľa elánu, spoločných plánov a hlavne prevládalo slovo konečne! Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, zdokonalili sme sa v IKT zručnostiach, triedu výtvarného odboru na Krčulovej ulici sme kompletne zrenovovali, v elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ MPČĽ vymaľovali a vybavili novým nábytkom.“

 ZUŠka nahrávky z dištančného vzdelávania pravidelne uverejňovala na Facebooku, kde si priaznivci môžu pozrieť aj jej online polročný koncert. „Pri dištančnom vyučovaní a realizácii nahrávok nám veľmi pomohli rodičia žiakov, za čo im ďakujem. Všetko, čo raz začne, musí aj skončiť! Neostáva nám nič iné, len veriť, že ten koniec sa blíži a chod celej ZUŠky sa opäť vráti do normálu.“

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: ZŠ s MŠ K. Rapoša


Novinkyviac

22.05.2024 09:58:52 Mesto Brezno

Brezno sa pustilo do komplexnej rekonštrukcie plavárne

Obnova a modernizácia krytej plavárne na Mazorníkove bude zároveň záchranou diela významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ...

22.05.2024 09:53:45 Mesto Brezno

Deň matiek oslávili aj v Boženke

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám. Krásny sviatok materstva, obetavosti a lásky oslávili aj v ...

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...

24.04.2024 20:11:26 Kultúra a šport

Už budúcu sobotu na námestí mladé talenty predvedú umenie dychovej hudby  

Milovníci dychovej hudby, potešíme vás skvelou správou. V sobotu 4. mája sa uskutoční tretí ročník festivalu ...

22.04.2024 12:00:09 Mesto Brezno

Deň narcisov. Hlavným spoluorganizátorom zbierky v  Brezne bol miestny odbor Živena

 Mestá a obce na Slovensku minulý štvrtok ožili žltým kvetom narcisu. Do zbierky na pomoc onkologickým ...

22.04.2024 11:59:00 Kultúra a šport

Mladí chalupkovci s muzikálom Dievčatko so zápalkami žnú úspechy na divadelnej scéne

Poriadne to vzali do svojich rúk a teraz sa tešia z úspechov. Muzikál Dievčatko so zápalkami ...