Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto v neľahkej situácii naďalej ponúka sociálnu pomoc svojim obyvateľom

Zverejnené: 19.10.2020 14:00:30
obr: Mesto v neľahkej situácii naďalej ponúka sociálnu pomoc svojim obyvateľom

Mesto Brezno tak, ako v prvej vlne, aj tentokrát v mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom za prísnych hygienických opatrení naďalej poskytuje opatrovateľskú službu, pomoc ľuďom bez domova, možnosť využitia sociálneho taxíka, rozvoz obedov pre seniorov, ako aj opäť bude distribuovať rúška občanom nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutým.

 

BREZNO. Breznianska samospráva sa snaží pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

 

Opatrovateľská služba funguje v štandardnom režime

Opatrovanie ľudí v staršom veku a v ťažšom zdravotnom stave je jedna zo služieb, ktorú nemôže zastaviť ani koronavírus. Práve naopak, sú odkázaní na pomoc iných, a tak je tomu aj v Brezne.

Opatrovateľská služba mesta funguje v štandardnom režime aj keď za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení. Opatrovateľky majú zabezpečené osobné ochranné pomôcky (rúška, dezinfekciu, rukavice). Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, v prípade, že uvádzajú do činnosti novú službu, klient podpisuje zdravotný dotazník, ktorý sa týka jeho aktuálneho zdravotného stavu (že netrpí akútnym respiračným ochorením), že nebol v kontakte s osobou pozitívne testovanou, alebo trpiacou ochorením Covid-19 a že nebol v kontakte s osobou, ktorá pricestovala z krajiny mimo bezpečnej zóny.

 V prípade, že mesto prijme do pracovného pomeru novú opatrovateľku, musí sa preukázať negatívnym testom na Covid-19. Ak nastupuje opatrovateľka do zamestnania po dlhšom čase, napr. z dôvodu čerpania dovolenky, samospráva sa riadi pokynmi Krízového plánu pri predchádzaní šírenia ochorenia Covid-19 pre MsÚ a MsP Brezno.

 Mesto upozorňuje rodiny opatrovaných, že v prípade, ak rodina žije v spoločnej domácnosti s opatrovaným a má nariadenú karanténu, v tom čase opatrovateľskú službu neposkytuje.

 

V zariadeniach sociálnych služieb platí sprísnený režim

V rámci krízovej intervencie mesto poskytuje služby v zariadeniach sociálnych služieb aj v čase pandémie. Jedným z nich je nocľaháreň Nádej, ktorá je od 15. októbra otvorená nepretržite.

V čase pandémie klienti musia dodržiavať sprísnený režim. To znamená, obmedzenie stretávania sa v spoločenskej miestnosti (max. 6 osôb, dodržanie bezpečnej vzdialenosti pri sedení, s povinnosťou mať rúško). Taktiež musia nosiť rúško v spoločných priestoroch, dbať na časté umývanie a dezinfekciu rúk. Klient musí používať vlastný uterák na ruky, ktoré sa spoločne perú každý druhý deň. Priestory zariadenia denne umývajú a trikrát týždenne ich dezinfikujú ručnou tlakovou pumpou.

Klientom dvakrát denne merajú telesnú teplotu a zamestnanci sa v prípade potreby riadia Krízovým plánom zariadenia nocľahárne. Klienti majú obmedzené vychádzky s výnimkou návštevy lekára na 2 hodiny denne. Zamestnanci odboru starostlivosti o obyvateľa urobili osvetu, ako sa majú správať, aby eliminovali riziko nákazy.

V prípade, že príde nový klient do nízkoprahového denného centra Lúč, zmerajú mu telesnú teplotu, sociálny pracovník s ním spíše zdravotný dotazník. Klient musí okamžite vykonať hygienu rúk a musí sa pohybovať v rúšku.

 

Sociálni pracovníci sú so seniormi v stálom kontakte

Najohrozenejšou skupinou obyvateľstva v čase koronakrízy sú seniori. V záujme ich ochrany aj mesto pristúpilo k viacerým opatreniam, ktoré by im v tejto neľahkej situácii mohli pomôcť.

 O tom, že breznianski seniori sú aktívni, niet pochýb. Radi sa stretávajú v dennom centre Prameň, kde sa venujú pravidelným aktivitám. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je však denné centrum od 1. októbra zatvorené. Sociálni pracovníci s klientmi tak, ako v prípade prvej vlny, aj tentokrát komunikujú prostredníctvom skypu a s tými, ktorí nemajú prístup k internetu, sa individuálne spájajú cez telefón. Pomocnú ruku podáva aj špeciálny pedagóg spolupracujúcej organizácie Misericordia n.o., ktorý sa klientom Prameňa venuje aj počas roka.

 

Výuka Univerzity 3. veku sa koná online spôsobom

Vlani v októbri mesto spustilo veľký projekt, vďaka ktorému sa môžu vzdelávať občania po päťdesiatke. Výuka Virtuálnej univerzity 3. veku v čase mimoriadnej situácie sa koná len online spôsobom, bez spoločných stretnutí. „V tomto roku túto aktivitu podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj, kde z dotácie poskytnutej v rámci projektu Brezno – mesto pre všetkých kúpime novú techniku. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo potreby pomoci klienti, môžu v pracovných dňoch telefonicky kontaktovať zamestnanca denného centra na tel. č.: 048/6114056, alebo 0911 448 103,“ informovala Janka Lemberková.

 

Sociálny taxík aj rozvoz obedov naďalej fungujú

Jednými zo služieb, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom nad rámec zákona v zmysle všeobecne záväzných nariadení alebo uznesení schválených mestským zastupiteľstvom, je rozvoz obedov seniorom a sociálny taxík. Donáška stravy je v nezmenenom režime, keďže školská jedáleň ZŠ s MŠ Pionierska 2 je v prevádzke. V súčasnej dobe mesto vozí stravu pre 38 seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. V spolupráci s jedálňou Bodega robí dovoz stravy ešte pre 10 seniorov.

 Sociálny taxík funguje v štandardnom režime. Pasažieri majú povinnosť nosiť rúško a sedieť vo vozidle vzadu, s výnimkou osôb so zhoršenou mobilitou. Klienti sú od šoféra oddelení priehľadnou clonou. Interiér taxíka je po každej preprave vydezinfikovaný.

 

Mesto opäť pomôže rúškami

Mesto Brezno sa aj v druhej vlne pandémie snaží pomôcť svojim obyvateľom doručovaním ochranných rúšok tým, ktorí to najviac potrebujú. Distribuovať ich bude seniorom nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutým.

 Okrem toho tým, ktorí majú nižší príjem, môžeme všetci obyvatelia pomôcť aj potravinovou pomocou prostredníctvom projektu v spolupráci so spoločnosťou Lidl – Podeľ sa a pomôž. To samozrejme nie je aktuálne len v čase núdzového stavu. Potraviny budú tiež určené sociálne znevýhodneným rodinám a jednotlivcom.

Touto formou mesto Brezno ďakuje všetkým, ktorí už solidaritu preukázali a prispeli pri nákupe v Lidli do spoločného „koša“.

 „V čase pandémie v rámci svojich možností poskytujeme pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľov, či už vo forme materiálnej alebo ponukou služieb. Snažíme sa, aby sme každému čo najskôr ako sa dá pomohli, poradili, a  tak spoločne prekonali túto situáciu,“ dodal na záver primátor Tomáš Abel.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...