Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto v neľahkej situácii naďalej ponúka sociálnu pomoc svojim obyvateľom

Zverejnené: 19.10.2020 14:00:30
obr: Mesto v neľahkej situácii naďalej ponúka sociálnu pomoc svojim obyvateľom

Mesto Brezno tak, ako v prvej vlne, aj tentokrát v mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom za prísnych hygienických opatrení naďalej poskytuje opatrovateľskú službu, pomoc ľuďom bez domova, možnosť využitia sociálneho taxíka, rozvoz obedov pre seniorov, ako aj opäť bude distribuovať rúška občanom nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutým.

 

BREZNO. Breznianska samospráva sa snaží pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

 

Opatrovateľská služba funguje v štandardnom režime

Opatrovanie ľudí v staršom veku a v ťažšom zdravotnom stave je jedna zo služieb, ktorú nemôže zastaviť ani koronavírus. Práve naopak, sú odkázaní na pomoc iných, a tak je tomu aj v Brezne.

Opatrovateľská služba mesta funguje v štandardnom režime aj keď za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení. Opatrovateľky majú zabezpečené osobné ochranné pomôcky (rúška, dezinfekciu, rukavice). Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, v prípade, že uvádzajú do činnosti novú službu, klient podpisuje zdravotný dotazník, ktorý sa týka jeho aktuálneho zdravotného stavu (že netrpí akútnym respiračným ochorením), že nebol v kontakte s osobou pozitívne testovanou, alebo trpiacou ochorením Covid-19 a že nebol v kontakte s osobou, ktorá pricestovala z krajiny mimo bezpečnej zóny.

 V prípade, že mesto prijme do pracovného pomeru novú opatrovateľku, musí sa preukázať negatívnym testom na Covid-19. Ak nastupuje opatrovateľka do zamestnania po dlhšom čase, napr. z dôvodu čerpania dovolenky, samospráva sa riadi pokynmi Krízového plánu pri predchádzaní šírenia ochorenia Covid-19 pre MsÚ a MsP Brezno.

 Mesto upozorňuje rodiny opatrovaných, že v prípade, ak rodina žije v spoločnej domácnosti s opatrovaným a má nariadenú karanténu, v tom čase opatrovateľskú službu neposkytuje.

 

V zariadeniach sociálnych služieb platí sprísnený režim

V rámci krízovej intervencie mesto poskytuje služby v zariadeniach sociálnych služieb aj v čase pandémie. Jedným z nich je nocľaháreň Nádej, ktorá je od 15. októbra otvorená nepretržite.

V čase pandémie klienti musia dodržiavať sprísnený režim. To znamená, obmedzenie stretávania sa v spoločenskej miestnosti (max. 6 osôb, dodržanie bezpečnej vzdialenosti pri sedení, s povinnosťou mať rúško). Taktiež musia nosiť rúško v spoločných priestoroch, dbať na časté umývanie a dezinfekciu rúk. Klient musí používať vlastný uterák na ruky, ktoré sa spoločne perú každý druhý deň. Priestory zariadenia denne umývajú a trikrát týždenne ich dezinfikujú ručnou tlakovou pumpou.

Klientom dvakrát denne merajú telesnú teplotu a zamestnanci sa v prípade potreby riadia Krízovým plánom zariadenia nocľahárne. Klienti majú obmedzené vychádzky s výnimkou návštevy lekára na 2 hodiny denne. Zamestnanci odboru starostlivosti o obyvateľa urobili osvetu, ako sa majú správať, aby eliminovali riziko nákazy.

V prípade, že príde nový klient do nízkoprahového denného centra Lúč, zmerajú mu telesnú teplotu, sociálny pracovník s ním spíše zdravotný dotazník. Klient musí okamžite vykonať hygienu rúk a musí sa pohybovať v rúšku.

 

Sociálni pracovníci sú so seniormi v stálom kontakte

Najohrozenejšou skupinou obyvateľstva v čase koronakrízy sú seniori. V záujme ich ochrany aj mesto pristúpilo k viacerým opatreniam, ktoré by im v tejto neľahkej situácii mohli pomôcť.

 O tom, že breznianski seniori sú aktívni, niet pochýb. Radi sa stretávajú v dennom centre Prameň, kde sa venujú pravidelným aktivitám. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je však denné centrum od 1. októbra zatvorené. Sociálni pracovníci s klientmi tak, ako v prípade prvej vlny, aj tentokrát komunikujú prostredníctvom skypu a s tými, ktorí nemajú prístup k internetu, sa individuálne spájajú cez telefón. Pomocnú ruku podáva aj špeciálny pedagóg spolupracujúcej organizácie Misericordia n.o., ktorý sa klientom Prameňa venuje aj počas roka.

 

Výuka Univerzity 3. veku sa koná online spôsobom

Vlani v októbri mesto spustilo veľký projekt, vďaka ktorému sa môžu vzdelávať občania po päťdesiatke. Výuka Virtuálnej univerzity 3. veku v čase mimoriadnej situácie sa koná len online spôsobom, bez spoločných stretnutí. „V tomto roku túto aktivitu podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj, kde z dotácie poskytnutej v rámci projektu Brezno – mesto pre všetkých kúpime novú techniku. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo potreby pomoci klienti, môžu v pracovných dňoch telefonicky kontaktovať zamestnanca denného centra na tel. č.: 048/6114056, alebo 0911 448 103,“ informovala Janka Lemberková.

 

Sociálny taxík aj rozvoz obedov naďalej fungujú

Jednými zo služieb, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom nad rámec zákona v zmysle všeobecne záväzných nariadení alebo uznesení schválených mestským zastupiteľstvom, je rozvoz obedov seniorom a sociálny taxík. Donáška stravy je v nezmenenom režime, keďže školská jedáleň ZŠ s MŠ Pionierska 2 je v prevádzke. V súčasnej dobe mesto vozí stravu pre 38 seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. V spolupráci s jedálňou Bodega robí dovoz stravy ešte pre 10 seniorov.

 Sociálny taxík funguje v štandardnom režime. Pasažieri majú povinnosť nosiť rúško a sedieť vo vozidle vzadu, s výnimkou osôb so zhoršenou mobilitou. Klienti sú od šoféra oddelení priehľadnou clonou. Interiér taxíka je po každej preprave vydezinfikovaný.

 

Mesto opäť pomôže rúškami

Mesto Brezno sa aj v druhej vlne pandémie snaží pomôcť svojim obyvateľom doručovaním ochranných rúšok tým, ktorí to najviac potrebujú. Distribuovať ich bude seniorom nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutým.

 Okrem toho tým, ktorí majú nižší príjem, môžeme všetci obyvatelia pomôcť aj potravinovou pomocou prostredníctvom projektu v spolupráci so spoločnosťou Lidl – Podeľ sa a pomôž. To samozrejme nie je aktuálne len v čase núdzového stavu. Potraviny budú tiež určené sociálne znevýhodneným rodinám a jednotlivcom.

Touto formou mesto Brezno ďakuje všetkým, ktorí už solidaritu preukázali a prispeli pri nákupe v Lidli do spoločného „koša“.

 „V čase pandémie v rámci svojich možností poskytujeme pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľov, či už vo forme materiálnej alebo ponukou služieb. Snažíme sa, aby sme každému čo najskôr ako sa dá pomohli, poradili, a  tak spoločne prekonali túto situáciu,“ dodal na záver primátor Tomáš Abel.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

06.06.2023 14:45:17 Kultúra a šport

Medzi deti prišli medvedík MiOli s kamarátmi či Dorotka z Fidorkova

    Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí mesto  venovalo ratolestiam krásny darček. Ponúklo im hudobno-tanečné ...

06.06.2023 14:42:49 Kultúra a šport

Na folklórnu nôtu to roztočilo Šťastné detstvo

   V piatok popoludní námestie ožilo folklórom. Súboristi zo Šťastného detstva ponúkli nádherný program, v ktorom ukázali, ...

06.06.2023 14:41:48 Mesto Brezno

Námestie pre mladých

    V Brezne to poriadne žilo aj v piatok dopoludnia. Žiaci a študenti sedenie v školských laviciach vymenili ...

06.06.2023 14:41:14 Kultúra a šport

Po roku pódium opäť aspoň patrilo aj najlepším športovcom Brezna

    Životné príbehy a dosiahnuté výsledky športovcov sú  inšpiráciou pre najmenších, ktorí o svojej budúcej ...

06.06.2023 14:39:15 Kultúra a šport

Ďakovné listy si prevzali aj jubilujúce kultúrne telesá

    Za všetku radosť a potešenie, ktorú pravidelne rozdávajú, si zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím aj ...

06.06.2023 14:38:25 Mesto Brezno

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

    Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť ...

06.06.2023 14:37:33 Mesto Brezno

Na mestských oslavách privítali aj delegácie zo zahraničia

   Zástupcovia družobných miest patria k neodmysliteľnej súčasti Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam a ...

06.06.2023 14:36:21 Mesto Brezno

Námestie praskalo vo švíkoch. Hrali Heľenine oči, Kali, Piešová, Ščamba a Čerešenky, Duchoňovci a Hammel

    Brezňania oslávili dni mesta tak, ako sa patrí. Na námestí to poriadne žilo hudbou, ...

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...