Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto chce zachrániť plaváreň. Bude sa uchádzať o ďalšie zdroje na jej rekonštrukciu

Zverejnené: 07.03.2024 13:34:46
obr: Mesto chce zachrániť plaváreň. Bude sa uchádzať o ďalšie zdroje na jej rekonštrukciu

Netradične v pondelok 26. februára sa stretli breznianski poslanci na 13. pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spomedzi jednotlivých bodov programu najviac rezonovala téma rekonštrukcie plavárne a nečakané navýšenie výdavkov pri výstavbe kompostárne.

 

Na rokovaní sa zúčastnilo 16 volených zástupcov mesta.

Odkúpené domy poslúžia ako komunitné centrá

Poslanecký zbor v úvode zasadnutia zobral na vedomie správu o plnení uznesení, ktorú spracoval útvar prednostky v spolupráci s odbornými útvarmi mestského úradu. Následne schválil nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zmysle platnej legislatívy, ktorých cieľom má byť zvýšenie transparentného a efektívneho hospodárenia s majetkom vo vlastníctve mesta.

Plénum sa takisto zhodlo na odkúpení pozemkov s rodinnými domami na Baštovej a Lesnej ulici, kde samospráva plánuje vybudovať komunitné centrá pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. „Pre mesto nie je veľmi dobré zriadiť jedno veľké komunitné centrum, pretože obyvatelia, ktorí túto službu potrebujú, by za ňou museli dochádzať. Preto sme sa zhodli, že bude lepšie urobiť dve až tri menšie centrá priamo v lokalitách, kde je to potrebné, čím zlepšíme aj dostupnosť tejto služby pre ľudí zo znevýhodneného prostredia,“ vysvetľuje primátor Tomáš Abel. Poslanci rovnako odobrili kúpu pozemkov na Mliekarenskej ulici za účelom usporiadania pozemkov pre objekt kompostárne.

Gymnázium zrekonštruuje ihrisko pri minigolfe

Okrem viacerých žiadostí fyzických a právnických osôb na vysporiadanie majetkových vzťahov dostala zelenú aj žiadosť Gymnázia Jána Chalupku v Brezne o bezodplatnú výpožičku ihriska pri minigolfe. Škola ho chce využiť na rozšírenie športových aktivít pre svojich študentov, pričom mesto vyhotovilo projekt na jeho rekonštrukciu.

Program rokovania pokračoval schválením spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Ulici Tehelňa v lokalite Zadné Halny. Mestskí poslanci takisto vyhoveli žiadosti Železníc Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z dôvodu rozšírenia kanalizačnej siete v časti Bujakovo, Predné a Zadné Halny a takisto na Námestí gen. M. R. Štefánika.

Dotácie vo forme úhrady nájomného

Po správe o zmenách rozpočtu v období od začiatku novembra po koniec decembra minulého roka, ktorú poslanci zobrali na vedomie, schválili aj poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2024 pre ŠK Flipper Brezno, Hokejový klub Brezno a Ice Skating Team Brezno a to vo forme úhrady nákladov spojených s nájmom, vďaka čomu môžu jednotlivé kluby aj naďalej bezplatne využívať mestské športoviská.

Nasledovala správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta v roku 2023, ako aj správy z vykonanej  kontroly podnikateľskej činnosti v mestskej príspevkovej organizácii Technické služby Brezno, financovania súkromnej materskej školy, vybavovania a prešetrovania petícií za rok 2023 a dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania z Environmentálneho fondu. V prípade zistených nedostatkov uložila vedúcim kontrolovaných subjektov povinnosť prijať konkrétne opatrenia na ich odstránenie. K slovu sa dostal aj náčelník mestskej polície, ktorý predložil správu o činnosti Mestskej polície Brezno za uplynulý rok.

Poslanci tiež prijali dôležitý strategický dokument s názvom Akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta Brezno, ktorého cieľom je identifikovať najvhodnejšie projekty pre zlepšenie kvality životného prostredia a zároveň poukázať na možné spôsoby ich financovania.

Ústrednou témou bola plaváreň

V rámci ďalšieho bodu programu sa rozprúdila rozsiahla diskusia. Témou totiž bola rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne za viac ako šesť miliónov eur. Vzhľadom na navýšenie celkovej predpokladanej hodnoty diela bola plánovaná realizácia projektu rozdelená na dve etapy. Prvú, na ktorú už mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu športu, chce mesto dokončiť najneskôr do polovice decembra tohto roka. Na realizáciu druhej etapy ale muselo podať novú žiadosť v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy, ktorej podmienkou bolo zabezpečenie spolufinancovania projektu minimálne vo výške 30 % z celkových oprávnených nákladov, čo predstavuje približne pol milióna eur. A na to breznianska radnica potrebovala súhlas mestského zastupiteľstva.

„Plaváreň od svojho vzniku neprešla zásadnou modernizáciou a preto si vyžaduje rozsiahlu obnovu, ktorá je finančne mimoriadne náročná. Snahou mesta je preto získať čo najviac peňazí z externých zdrojov a urobiť zásadnú rekonštrukciu, ktorá predĺži jej životnosť o desiatky rokov,“ skonštatoval zástupca primátora Miroslav Fašang. Zapojením do dotačného programu Fondu na podporu športu mesto dokáže plynulo pokračovať druhou etapou v prebiehajúcom projekte modernizácie krytej plavárne a odstrániť tak jej súčasný nevyhovujúci stav. Poslanci po dlhej rozprave napokon tento návrh schválili.

Zmena vo financovaní projektu kompostárne

V závere rokovania sa zastupiteľský zbor zaoberal projektom kompostárne, na ktorý mesto získalo takmer 2,5 milióna eur z rezortu životného prostredia. Počas realizácie stavebnej časti však došlo k nevyhnutným zmenám technologických postupov, ktoré zapríčinili neočakávané navýšenie ceny diela. „V procese výstavby bolo z objektívnych dôvodov nutné urobiť zmeny  v projekte, ktoré prispejú k stihnutiu termínu odovzdania diela v júni 2024 i lepšej a efektívnejšej prevádzke kompostárne. S ohľadom na to bolo nutné preschválenie financovania,“ priblížil vzniknutú situáciu viceprimátor mesta.

Na základe súhlasného stanoviska poslaneckého zboru preto samospráva podala žiadosť na Environmentálny fond, aby získala finančné prostriedky vo forme úveru na 5-percentné  spolufinancovanie stavebnej časti projektu kompostárne a na pokrytie všetkých prác navyše, ktoré je nevyhnutné zrealizovať, aby mohla byť stavba riadne dokončená a skolaudovaná.

 

autor článku: Eva Šipošová | ilustračné foto: M


Novinkyviac

24.05.2024 15:34:47 Kultúra a šport

Zochovu divadelnú Revúcu si breznianski chalupkovci budú dobre pamätať

Chalupkovci z Brezna žnú jeden úspech za druhým.  V kategórii dospelých aj divadla mladých na Zochovej divadelnej ...

24.05.2024 15:33:42 Mesto Brezno

Na radnici zablahoželali jubilantom seniorom k ich sviatku

Primátor zablahoželal seniorom k vzácnym životným jubileám. Oslávencom vyjadril úctu a vďaku za ich plodné roky, doterajšiu činnosť ...

24.05.2024 15:31:50 Kultúra a šport

Na nábreží Hrona čoskoro pribudne nové multifunkčné ihrisko K Park

V modernom športovo-oddychovom areáli návštevníci nájdu lezeckú stenu, streetbalové ihrisko, pingpongový stôl, workoutovú zónu, ale aj ...

22.05.2024 09:58:52 Mesto Brezno

Brezno sa pustilo do komplexnej rekonštrukcie plavárne

Obnova a modernizácia krytej plavárne na Mazorníkove bude zároveň záchranou diela významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ...

22.05.2024 09:53:45 Mesto Brezno

Deň matiek oslávili aj v Boženke

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám. Krásny sviatok materstva, obetavosti a lásky oslávili aj v ...

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...