Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výpis a odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať na:
- Okresnú prokuratúru v Brezne
- Matriku

Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.

POTREBNÉ DOKLADY:
- občiansky preukaz, alebo pas
- žiadosť o výpis z registra trestov

DOBA VYBAVENIA: do 15 dní

POPLATOK: 4,00 € kolok nalepený na predpísanom mieste žiadosti (v prípade vybavovania na Okresnej prokuratúre)


Kontakt

Maková Viera  - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk
Michalíková Marta - 048/6306 234, marta.michalikova@brezno.sk