Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Sociálna pomoc

 Stravovacie služby
- Donáška stravy do domácností
- Príspevok na stravovanie dôchodcov
 Opatrovateľská služba
 Odľahčovacia služba
 Mesto - osobitný príjemca
- Mesto-osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi
- Mesto-osobitný príjemca prídavku na dieťa
 Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa
 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
 Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 Výkon opatrovníckych práv a povinností
 Požičovňa pomôcok
 Posudková činnosť
 Sociálny taxík
 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
 Posúdenie odkázanosti na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach
 Denné centrum PRAMEŇ
 Nízkoprahové denné centrum LÚČ
 Nocľaháreň NÁDEJ
 Sezónna ohrevovňa

 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

 Tlačivá na stiahnutie


Kontakty

Námestie gen. M.R.Štefánika 2, Brezno

 • Donáška obedov do domácností
 • Príspevok na stravovanie dôchodcov a ŤZP občanov
 • Opatrovateľská služba
 • Odľahčovacia služba
 • Požičovňa pomôcok
 • Zabezpečenie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu, či dovŕšenia dôchodkového veku
 • Posudková činnosť

Kontakt: Zubáková Janka, Mgr. - 048/2856 801, mob. 0911 996 021, janka.zubakova@brezno.sk

 

 • Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 • Osobitný príjemca prídavku na dieťa, dávky v hmotnej núdzi a rodičovského príspevku
 • Príspevok pri narodení dieťaťa

Kontakt: Zifčáková Iveta Mgr. - 048/2856 804, mob. 0911 996 021, iveta.zifcakova@brezno.sk 

 

 • Sociálnoprávna ochrana detí a kuratela
 • Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Kontakt:  

 

 • Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
 • Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
 • Sociálny taxík

Kontakt:  Zifčáková Iveta Mgr. - 048/2856 804, mob. 0911 996 021, iveta.zifcakova@brezno.sk 

 

Pracovisko: Denné centrum PRAMEŇ

Rázusova 2, Brezno

 • Príspevok na stravovanie dôchodcov a ŤZP občanov

Kontakt: Zifčáková Iveta Mgr. - 048/2856 804, mob. 0911 996 021, iveta.zifcakova@brezno.sk 

 

Pracovisko: Nocľaháreň NÁDEJ, Nízkoprahové denné centrum LÚČ

Mládežnícka 4, Brezno

Sociálny pracovník
Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/612 24 89, janka.suchanova@brezno.sk

Domovník
Trnková Nadežda - 048/612 2489, nadezda.trnkova@brezno.sk
Michálik Milan - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk
Poliak Ján - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk

 

Terénna sociálna práca

Námestie gen. M.R.Štefánika 2, Brezno

Terénni sociálni pracovníci

Demová Mária, Mgr. -048/2856 805, mob. 0903 103 674 maria.demova@brezno.sk

Kukulová Elena, Mgr. - 048/2856 806, mob 0903 061 201, elena.kukulova@brezno.sk

Terénny pracovník

Pustaj Jozef - 048/2856 806, jozef.pustaj@brezno.sk

Bučková Marta - 048/2856 806, marta.buckova@brezno.sk