Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
4/2018 ROLTA, s.r.o. Zmluva o dielo č. 4/2018 - záchytné parkovisko Brezno 324.755,06 EUR 30.10.2018 15.04.2019
16/2018 - 2 NAMIS, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve KZ č. 16/2018 - LMB - NAMIS 0,00 EUR 22.09.2018 31.12.2018
17/LMB/2018 JUDr. Marián König Kúpna zmluva č. 17/LMB/2018 - pozemok Hlinka Kúpna zmluva na nehnuteľný majetok - parcela reg. C-KN č. 8121/4 - trvalé trávne porasty o výmere 762 m2 - ... 45.880,02 EUR 18.09.2018
22/LMB/2018 Milan Zaťko Rámcová dohoda č. 22/LMB/2018 - ťažba - Zaťko 0,00 EUR 13.09.2018 31.12.2018
21/LMB/2018 Norbert Fábry Rámcová dohoda č. 21/LMB/2018 - ťažba Fábry 0,00 EUR 25.08.2018 31.12.2018
32/2018 - 2 Zvoimpex, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve KZ č. 32/2018 - LMB + Zvoimpex 0,00 EUR 21.08.2018 31.12.2018
16/2018 - 1 NAMIS, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve KZ č. 16/2018 - LMB - NAMIS 0,00 EUR 02.08.2018 31.12.2018
39/2018 Martin Môcik - Monttrans Kúpna zmluva na DH č. 39/2018 0,00 EUR 24.07.2018 31.12.2018
20/LMB/2018 Ján Hoďák Rámcová dohoda č. 20/LMB/2018 - ťažba - Hoďák 0,00 EUR 17.07.2018 31.12.2018
12/LMB/2018 Ing. Rastislav Fabián Kúpna zmluva č. 12/LMB/2018 - nehnuteľný majtetok - oddychový areál Brezno Kúpna zmluva na nehnuteľný majetok - parcela reg. C-KN č. 831/2 - zastavaná plocha s výmerou 243 m2 - vedená ... 3.645,00 EUR 22.06.2018
3/2018 Región Horehronie Zmluva o spolupráci č. 3/2018 - Región Horehronie vzájomná spolupráca vo veci využívania elekrických bicyklov - 210,6 € mes. za všetky predmety nájmu - spolu 5ks 0,00 EUR 22.06.2018
14/2018 - 1 Drevotrade VK, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve KZ č. 14/2018 - LMB - Drevotrade VK 0,00 EUR 20.06.2018 31.12.2018
10/LMB//2018 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. Kúpna zmluva č. 10/LMB/2018 - e- bike, Hotel Partizán Kúpna zmluva na hnuteľný majetok = 4 ks elektronické bicykle 0,00 EUR 09.06.2018 30.12.2018
11/LMB/2018 Tále, a.s. Kúpna zmluva č. 11/LMB/2018 - e- bike, Tále, a.s. predaj a kúpa hnuteľného majetku - 4 ks elektrobicyklov 0,00 EUR 09.06.2018 30.12.2018
19/LMB/2018 Ján Veverka - VAW. SR Rámcová dohoda č. 19/LMB/2018 - ťažba - Ján Veverka-VAW.SR 0,00 EUR 08.06.2018 31.12.2018
8/LMB/2018 Stainless Master s.r.o. Rámcová zmluva o obchodne spolupráci č. 8/LMB/2018 - grafické a propagačné služby 0,00 EUR 01.06.2018
18/LMB/2018 Miroslav Benedik - BENEM Rámcová dohoda č. 18/LMB/2018 - ťažba - Benedik-BENEM 0,00 EUR 26.05.2018 31.12.2018
32/2018 - 1 Zvoimpex, s.r.o. Dodatok č. 1. k zmluve KZ č. 32/2018 - LMB + Zvoimpex 0,00 EUR 26.05.2018 31.12.2018
1/2018 PROJEKT - TRA, s.r.o. Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru č. 01/2018 - PROJEKT - TRA, s.r.o. 0,00 EUR 24.05.2018
N/1/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Kúpna zmluva - nákup DH - LB Company s.r.o. nákup a dodanie tovaru - drevnej hmoty - IPV - III. A, B, C, D 0,00 EUR 22.05.2018 31.12.2018
ZO/2018A15118-1 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva č. ZO/2018A15118-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO pri ochrane os. údajov Predmetom zmluvy je  úprava postupu, práv a povinností zmluv. strán pri určení ZO a pri zabezpečení pomienok nezávislého dohľadu nad ... 0,00 EUR 17.05.2018
9/LMB/2018 DOMINO MOBIL s.r.o. Kúpno-predajná zmluva na HIM - MAN BR420CE 15.600,00 EUR 10.05.2018
2/2018 Klub biatlonu - MŠK Brezno Zmluva o spolupráci č. 2/2018 - Klub biatlonu . MŠK Brezno 10.000,00 EUR 10.05.2018
38/2018 LB Company, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 38/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Agregátne výrezy ihličnaté (SM, JD) :                                                                          300 m3 a viac Spolu :                                                                                      ... 0,00 EUR 27.04.2018 31.12.2018
37/2018 Ľubomír Hanuska ELHAN Group Kúpna zmluva na DH č. 37/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina - výber  SM/JD                                                                                100 a viac m3 Ihličnatá vláknina - obačajná ... 0,00 EUR 25.04.2018 31.12.2018
1/2018 HSH izol s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/2018 - šport. hala Brezno-Mazorník, oprava strechy Predmet Zmluvy a miesto plnenia Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v termíne a za podmienok stanovených touto ... 126.151,51 EUR 18.04.2018 18.06.2018
131705/II.Q 2018 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Zmluva č. 131705/II.Q 2018 na dodávku ihličnatého dreva - vývoz 0,00 EUR 13.04.2018 30.06.2017
36/2018 HSB, s.r.o. Kúpna zmluva č. 36/2018 - DH Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina obyčajná                                                                                         300 a viac m3 Spolu :                                                                                                                         300 a viac ... 0,00 EUR 10.04.2018 31.12.2018
17/LMB/2018 Július Hanuska Rámcová dohoda č. 17/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 10.04.2018 31.12.2018
7/LMB/2018 ROLTA, s.r.o. Rámcová zmluva o obchodne spolupráci č. 7/LMB/2018 - kamenivo nákupu a predaja kameniva, dodávky a dovozu kameniva a ďalších tovarov, ktoré ponúka predávajúci  0,00 EUR 10.04.2018
2/ŠS/2018 Mgr. Michal Žilík Zmluva o dodávke prác a služieb č- 2/ŠS/2018 - vyzdvihovanie sad+semenáčikov Predmet zmluvy: dodávka služieb - vyzdvihovanie sadeníc a semenáčikov lesných drevín podľa potreby škôlkárskeho strediska Michalová   0,00 EUR 05.04.2018 15.05.2018
35/2018 PA&PA, s.r.o. Kúpna zmluva č. 35/2018 - DH predmet zmluvy: ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C - 500 a viac m3 ihličnaté priemyselné výrezy III.D - 500 a ... 0,00 EUR 05.04.2018 31.12.2018
1/ŠS/2018 Viglašský s.r.o. Zmluva o dodávke prác a služieb č- 1/ŠS/2018 - vyzdvihovanie sad+semenáčikov Predmet zmluvy: dodávka služieb - vyzdvihovanie sadeníc a semenáčikov lesných drevín podľa potreby škôlkárskeho strediska Michalová 0,00 EUR 05.04.2018 15.05.2018
1/2017 Technické služby Brezno, p.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nákladného vozidla č. 1/2017 v dodatku sa mení článok 1 - predmet a účel nájmu 0,00 EUR 05.04.2018
2/2017 Technické služby Brezno, p.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme hydraulického búracieho kladiva č. 2/2017 v dodatku sa mení článok I. - predmet a účel nájmu 0,00 EUR 05.04.2018
3/2017 Technické služby Brezno, p.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme lokalizačnej sady č. 3/2017 v dodatku sa mení článok I. - predmet a účel nájmu 0,00 EUR 05.04.2018
16/LMB/2018 René Srnka Rámcová dohoda č. 16/LMB/2018 - pestovná činnosť 0,00 EUR 03.04.2018 31.12.2018
33/2018 EKOPAL ENERGY, s.r.o. Kúpna zmluva č. 33/2018 - energetické drevo Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Energetické drevo- odpad na expedičnom sklade (kálniky a drť)                                 100t a viac 0,00 EUR 03.04.2018 30.04.2018
32/2018 Zvoimpex, s.r.o. Kúpna zmluva č. 32/2018 - DH - Zvoimpex predmet zmluvy: agregátne ihličnaté výrezy a sortimenty surového dreva v kvalite B,C,D  Spolu:    9000 m3 0,00 EUR 30.03.2018 31.12.2018
11370/0 BUČINA DDD, spol. s r.o. Objednávka/zmluva na nákup drevnej hmoty - vláknina obyčajná-11536 0,00 EUR 29.03.2018 30.06.2018
11371/0 BUČINA DDD, spol. s r.o. Objednávka/zmluva na nákup drevnej hmoty - vláknina obyčajná-11537 0,00 EUR 29.03.2018 30.06.2018
6/LMB/2018 ROCK WORKS s.r.o. Rámcová zmluva o obchodne spolupráci č. 6/LMB/2018 - kamenivo nákup, predaj, dodávka a dovoz kameniva 0,00 EUR 22.03.2018
31/2018 MOZAKOR, s.r.o Kúpna zmluva č. 31/2018 - energetické drevo Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:  Energetické drevo- biomasa vyvozená v réžii Lesy Mesta Brezno s.r.o.          ... 0,00 EUR 21.03.2018 31.03.2018
11267/0 BUČINA DDD, spol. s r.o. Objednávka/zmluva na nákup drevnej hmoty - vláknina obyčajná Objednávka č. 11436 0,00 EUR 20.03.2018 31.03.2018
15/LMB/2018 Jozef Vlček Rámcová dohoda č. 15/LMB/2018 - ťažba Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombiniovanej výchovy v porastoch do 50 rokov) v LMB 0,00 EUR 12.03.2018 31.12.2018
8/LMB/2018 P.P.H.U EXPERT GRZEGORZ RADEK Kúpna zmluva č. 8/LMB/2018 - HIM Predávajúci: LESY MESTA BREZNO, s.r.o, Švermova 7, 977 01 Brezno Kupujúci: P.P.H.U EXPERT GRZEGORZ RADEK, POĽSKO náves nákladný export 15.000,00 EUR 10.03.2018
11268 BUČINA DDD, spol. s r.o. Objednávka/zmluva na nákup drevnej hmoty - vláknina obyčajná Objednávka č. 11437 0,00 EUR 10.03.2018 31.03.2018
11239 BUČINA DDD Zmluva na nákup drevnej hmoty predmet zmluvy - vláknina ihličnatá obyč. 0,00 EUR 09.03.2018 31.03.2018
ADDY Slovakia, s.r.o. Zmluva o zadaní zákazky v chránenej dielni r. 2018 0,00 EUR 08.03.2018 31.12.2018
1 Pôdohospodárska platobná agentúra DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083BB020007 ČLÁNOK 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, ods. 2.1 má nové znenie: viď prílohu   0,00 EUR 02.03.2018
29/2018 NAVAN, s.r.o. Kúpna zmluva č. 29/2018 - energetické drevo Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Energetické drevo- biomasa vyvozená v réžii Lesy Mesta Brezno s.r.o. 100t ... 0,00 EUR 02.03.2018 31.12.2018
30/2018 NAVAN, s.r.o. Kúpna zmluva č. 30/2018 - DH Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina 500 a viac m3 Spolu : 500 a viac m3 0,00 EUR 02.03.2018 31.12.2018
28/2018 A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 28/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina obyčajná 500 a viac m3 Spolu : 500 a viac m3 ... 0,00 EUR 02.03.2018 31.12.2018
2 Ing. Ľubomír Moncoľ, Jana Moncoľová Dodatok č. 2 k zmluve č. 34a/2007 o nájme lesných pozemkov a na nich sa nachádzajúcich lesných porastov 0,00 EUR 22.02.2018
2 Ing. Ľubomír Moncoľ, Jana Moncoľová Dodatok č. 2 k zmluve č. 34b/2008 o nájme lesných pozemkov a na nich sa nachádzajúcich lesných porastov 0,00 EUR 22.02.2018
2 Jana Moncoľová Dodatok č. 2 k zmluve č. 34/2006 o nájme lesných pozemkov a na nich sa nachádzajúcich lesných porastov 0,00 EUR 22.02.2018
27/2018 Obecný podnik lesov, spol. s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 27/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:  Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C - 200 a viac m3 Ihličnaté  ... 0,00 EUR 17.02.2018 31.12.2018
2/ES/2018 NAVAN, s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci - ES nákup náhradných dielov a oprava čelných nakladačov CAT, hydraulických zariadení a ďalších tovarov 0,00 EUR 15.02.2018
7/2018 Intech Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 7/2018 - dodávka a odber energetického dreva predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu  drevnú hmotu = energetické drevo 0,00 EUR 15.02.2018 31.12.2018
6/LMB/2018 Dušan Jágerský Kúpna zmluva č. 6/LMB/2018 - nákup HIM Predmetom zmluvy je predaj a kúpa nákladného prívesu:     Továrenská značka:                Kurta ... 5.000,00 EUR 14.02.2018
5/LMB/2018 Jágerský, s.r.o. Kúpna zmluva č. 5/LMB/2018 - nákup HIM Predmetom zmluvy je predaj a kúpa nákladného návesu:   Továrenská značka:                Kogel Typ:  ... 6.000,00 EUR 14.02.2018
4/LMB/2018 Jágerský, s.r.o. Kúpna zmluva č. 4/LMB/2018 - nákup HIM Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu:  ťahač návesu  Továrenská značka:               Mercedes - Benz Typ:          ... 14.000,00 EUR 14.02.2018
3/LMB/2018 Dušan Jágerský Kúpna zmluva č. 3/LMB/2018 - nákup HIM Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu:   Továrenská značka:               Mercedes - Benz Typ:            ... 30.000,00 EUR 14.02.2018
26/2018 JASE, spol. s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 26/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C  - 400 a viac m3      ... 0,00 EUR 13.02.2018 31.12.2018
9106423698 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke zemného plynu - maloodber - telocvičňa Telocvičňa + reštaurácia - Mazorník 11,00 EUR 02.02.2018
6/LMB/2018 Pavol Vraniak Rámcová dohoda 6/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
12/LMB/2018 Peter Vrana Rámcová dohoda 12/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
11/LMB/2018 Michal Trnavský Rámcová dohoda 11/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
4/LMB/2018 Jozef Suja - Pumel Rámcová dohoda 4/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
10/LMB/2018 Michal Lupták - MCM Rámcová dohoda 10/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
1/LMB/2018 Marian Lepko Rámcová dohoda 1/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
13/LMB/2018 Marek Laboš Rámcová dohoda 13/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
5/LMB/2018 Jaroslav Kurtík Rámcová dohoda 5/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
3/LMB/2018 Ján Kučera Rámcová dohoda 3/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
2/LMB/2018 Jaroslav Giertl Rámcová dohoda 2/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
8/LMB/2018 dreastav s.r.o. Rámcová dohoda 8/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
9/LMB/2018 Milan Adamek Rámcová dohoda 9/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
7/LMB/2018 Ján Boháčik Rámcová dohoda 7/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
17 - 42/2018 MESTO BREZNO Dodatok č. 17 k zmluve č. 4/2009 dodatok  k Zmluve č. 4/2009-OPaM-I-NZ o prenájme lesnej a ostatnej pôdy, lesných porastov vo vlastníctve Mesta Brezna ročný nájom 300.000,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
1/2018 Futbalový klub Brezno Zmluva o spolupráci Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Futbalového klubu poskytovať LESOM MESTA BREZNO spoluprácu spočívajúcu v prezentácii loga spoločnosti a záväzok LESOV MESTA ... 5.000,00 EUR 26.01.2018 30.06.2018
23/2018 TATER, spol. s r.o. Kúpna zmluva na DH č. 23/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A,B,C,D              Spolu :  500 m3   ... 0,00 EUR 23.01.2018 31.12.2018
25/2018 NAVAN, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy III. D         1200 m3                Spolu ... 0,00 EUR 23.01.2018 31.12.2018
24/2018 Píla Rosík, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A,B,C,D                  500 ... 0,00 EUR 23.01.2018 31.12.2018
1/2018 HRONSTAV 01, spol. s r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 7/2018 0,00 EUR 23.01.2018 31.12.2018
20/2018 MMM WOOD, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 18.01.2018 31.12.2018
19/2018 HOLZ-TRANS s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné výrezy  III.A,B,C,D listnatá vláknina palivo ihličnaté + listnaté                                                                                              Spolu :                                                                                      ... 0,00 EUR 18.01.2018 31.12.2018
2/LMB/2018 ASCAR-SK s.r.o. Kúpna zmluva klajnice na náves - ES 384,00 EUR 18.01.2018
22/2018 BUDOVEC, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D                    ... 0,00 EUR 17.01.2018 31.12.2018
21/2018 PRP, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D                                                                    500 m3a viac Spolu :                                                                                                                         500 m3a ... 0,00 EUR 17.01.2018 31.12.2018
746/2017 OEF-I KZ MESTO BREZNO Kúpna zmluva reštaurácia + telocvičňa, súp. číslo 1790 na parcele CKN č. 1978/2 k.ú. Brezno 1/1 63.370,80 EUR 17.01.2018
JUDr. Diana Hrončeková, advokátka Zmluva o kontrolnej činnosti a o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 480,00 EUR 17.01.2018
5/LMB/2018 LB Company s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci servisné a stavebné podmienky a nákup a pradaj ďalších tovarov RD je uzatvorená na dobu neurčitú 0,00 EUR 16.01.2018
3/ES/2018 HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci nákup náhradných dielov, oprava motorových vozidiel a hydraulických zariadení a ďalších tovarov 0,00 EUR 16.01.2018
1/LMB/2018 Marek Oleár Kúpno - predajná zmluva 900,00 EUR 16.01.2018
1/ES/2018 Pro Auto Team s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci nákup a predaj náharadných dielov na NV + opravné práceTáto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú 0,00 EUR 09.01.2018
4/LMB/2018 LEMI BB s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci nákup a pradaj oopp a hygienyckých produktov a ďalších tovarov  zmluva uzatvorená na dobu neurčitú 0,00 EUR 03.01.2018
14/LMB/2018 Matej Gabaj - MAHOLZ Rámcová dohoda č. 14/LMB/2018 - manipulácia dreva Lesnícke činnosti v manipulácii dreva v LMB 0,00 EUR 03.01.2018 31.12.2018
1/2017 NAVAN, s.r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1/2017/Š 0,00 EUR 03.01.2018 28.02.2018
IIMB/018/2017 IKEA Industry Slovakia s.r.o. OZ Malacky Boards dodatok k zmluve č. 4 0,00 EUR 03.01.2018 31.12.2018
4700005754 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Kontrakt č.4700005754 na dodávku listnatého dreva 0,00 EUR 02.01.2018 31.03.2018
34/I a II.Q./2018/RTT Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 02.01.2018 30.06.2018
18/2018 NaV, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D 5000 m3 Spolu : 5000 m3 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
17/2018 Ekoforest, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 1000 m3 Spolu : 1000 m3 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
16/2018 NAMIS s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A, B, C, D 4000 m3 Vláknina obyčajná 3000 m3 ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
15/2018 FIGULI, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  Spolu : 4000 m3 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
11149 BUČINA DDD spol. s r. o. Zmluva/Objednávka na drevo 0,00 EUR 01.01.2018 31.03.2018
14/2018 Drevotrade VK s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D                                                                                                         12 000 m3   Spolu :                                                                                      ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
13/2018 Ing. Jozef Horváth - Slovlov Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.D                    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
12/2018 Milan Pánis - PAMI Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy III. C, D              ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
11/2018 PILREZ, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. B, D                ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
10/2018 PAMI Drevo s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A, B, C, D                 2000 m3            ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
9/2019 ALNUS - Ing. Karol Kováč Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A, B, C, D                 500 m3            ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
8/2018 Igor TRNAVSKÝ Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A,B,C                    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
7/2018 HRONSTAV 01, spol. s r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
6/2018 ŠAK Vladislav drevovýroba Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina výber                                                                                               4500 m3 Spolu :              ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
5/2018 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III. A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
4/2018 DOS SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,.B,C                    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
3/2018 les-drevo M+J, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné výrezy  III.A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
2/2018 ONDERWOOD, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:  Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D                    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
1/2018 SPEKTRUM, s.r.o. Kúpna zmluva na DH Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D                                                                                                           6000 m3   Spolu :    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
4300081274 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy so distribučnej sústavy 0,00 EUR 23.12.2017
4300081333 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva SSE - distribúcia 0,00 EUR 14.12.2017
KP170036 Zeppelin CZ s.r.o Kúpna zmluva Výrobce Typ Sériové číslo Rok Hodiny Caterpillar 902 7ES01208 2003 7413 13.910,00 EUR 02.12.2017
16-580/2017 - OEF-I-NZ MESTO BREZNO Dodatok k zmluve č. 4/2009 Dodatok k zmluve č. 4/2009- OPaM-I-NZ o prenájme lesnej a ostatnej pôdy, lesných porastov vo vlastníctve Mesta Brezna uzatvorej dňa ... 960.000,00 EUR 21.11.2017
A02/2017 Ing. arch. Rastislav Straňák Zmluva o dielo "Kúpalisko Brezno - polyfunkčný oddychový areál" Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na zhotovenie projektovej ... 108.000,00 EUR 04.11.2017
21/LMB/2017 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Lesnícke činnosti v manipulácii dreva v LMB, s.r.o. 0,00 EUR 02.11.2017 31.12.2017
38/III. a IV. Q/2017/RTT Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Kúpna zmluva predmetom KZ je dodávka smrekovaje guľatiny s kôrou - akostná trieda A, B, C/KH v zmysle internej normy na triedenie ... 0,00 EUR 02.11.2017
10899/0 BUČINA DDD spol. s r. o. objednávka/zmluva na drevnú hmotu 0,00 EUR 02.11.2017 31.12.2017
23/IV.Q/2017 HOLZ-TRANZ s.r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 23/IV.Q/2017 0,00 EUR 25.10.2017 31.12.2017
24/IV.Q/2017 PRP, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 500 m3 Spolu : 500 m3 0,00 EUR 25.10.2017 31.12.2017
23/IV.Q/2017 HOLZ-TRANS s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 800 m3 Spolu : 800 m3 0,00 EUR 24.10.2017 31.12.2017
HRONSTAV 03, spol. s r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky nákupu a predaja stavebných materiálov a ďalších tovarov, ktoré ponúka predávajúci (ďalej ... 0,00 EUR 17.10.2017 31.12.2022
EURO-IN spol. s r. o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky nákupu a predaja stavebných materiálov a ďalších tovarov, ktoré ponúka predávajúci (ďalej ... 0,00 EUR 17.10.2017 31.12.2022
JUDr. Zdenko Roštár Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Advokát sa zaväzuje poskytovať pre klienta právnu pomoc vo všetkých veciach súvisiacich s jeho činnosťou. Klient priznáva advokátovi za poskytované ... 58,00 EUR 17.10.2017
20/IV.Q/2017 TATER, spol. s r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 14.10.2017 31.12.2017
18/IV.Q/2017 M & M, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 14.10.2017 31.12.2017
13/2017 NaV, s.r.o. Kúpno - predajná zmluva Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu. Továrenská značka: Derbi Doll Typ: M 135 rok výroby: 2008 VIN: W09M1322080D04196 Číslo TP: ... 26.900,00 EUR 13.10.2017
12/2017 NaV, s.r.o. Kúpno - predajná zmluva Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu. Továrenská značka: MAN TGS 26.480, 6x6 Typ: TGA 13 rok výroby: 2008 VIN: ... 70.000,00 EUR 13.10.2017
Peter Berčík Darovacia zmluva Touto zmluvou sa LMB zaväzujú poskytnúť finančný príspevok vo výške 200 € organizátorom 17. ročníka celoslovenského festivalu " Podstavekova heligónka", v ... 200,00 EUR 12.10.2017 11.11.2017
4/2017 Ing. Milan Peťko, audítor SKAU, č. licencie 387 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2.300,00 EUR 11.10.2017 30.09.2021
2201701196 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. objednávka/ zmluva na drevnú hmotu 0,00 EUR 10.10.2017 31.12.2017
2201701197 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. objednávka/ zmluva na drevnú hmotu 0,00 EUR 10.10.2017 31.12.2017
11 Janka Parížeková Kúpno - predajná zmluva Predávajúci: LMB, s.r.o. Kupujúci: Janka Parížeková, Bjornsonová 6, 036 01 Martin Predmet kúpy: automobil - Land Rover, rok výroby 4/1999 ... 8.800,00 EUR 07.10.2017
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 100002312 STABILITA, d.d.s., a.s. STABILITA, d.d.d., a.s. 0,00 EUR 07.10.2017
22/IV.Q/2017 JASE, spol. s.r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 22/IV.Q/2017 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
19/IV.Q/2017 NAMIS s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
17/IV.Q/2017 NaV, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
15/IV.Q/2017 BUDOVEC, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 700 m3 Agregátna hmota  - 300 m3 Spolu ... 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
13/IV.Q/2017 ŠAK Vladislav drevovýroba Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina výber  Spolu : 1500 m3 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
12/IV.Q/2017 MMM WOOD, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Agregátne výrezy 500 m3 Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 200 m3 Spolu : 700 ... 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
14/IV.Q/2017 FIGULI, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  Spolu : 1200 m3 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
16/IV.Q/2017 SPEKTRUM s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  - 200 m3 Spolu : 200 m3 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
22/IV.Q/2017 JASE, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 800 m3 Ihličnaté priemyselné výrezy - agregátne 100 m3 ... 0,00 EUR 05.10.2017 31.12.2017
21/IV.Q/2017 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 1000 m3 Vláknina výber  - 500 m3 Spolu ... 0,00 EUR 05.10.2017 31.12.2017
11/IV.Q/2017 Drevotrade VK s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  Spolu : 4 200 m3 0,00 EUR 04.10.2017 31.12.2017
10/IV.Q/2017 PILREZ, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. B, D  Spolu : 200 m3 0,00 EUR 04.10.2017 31.12.2017
20012893 SLOVNAFT, a.s. Zmluva o predaji rafinérskych produktov 0,00 EUR 01.10.2017 30.09.2018
9/IV.Q/2017 Milan Pánis - PAMI Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. D  Spolu : 100 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
7/IV.Q/2017 Ekoforest, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. A,B,C,D  Spolu : 200 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
8/IV.Q/2017 DOS SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,.B,C  Spolu : 500 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
6/IV.Q/2017 ONDERWOOD, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  Spolu : 400 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
5/IV.Q/2017 Ing. Jozef Horváth - Slovlov Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.D  Spolu : 200 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
4/IV.Q/2017 Igor TRNAVSKÝ Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C  Spolu : 60 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
3/IV.Q/2017 PAMI Drevo s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  Spolu : 500 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
2/IV.Q/2017 HRONSTAV 01, spol. s r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  Spolu : 400 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
1/IV.Q/2017 les-drevo M+J, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  Spolu : 400 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
20012810 Slovnaft, a.s. Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarova služieb prostr. palivových kariet 0,00 EUR 23.09.2017
11/LMB/2017 Michal Trnavský Rámcová dohoda č.: 11/LMB/2017 0,00 EUR 12.09.2017 31.12.2017
20/LMB/2017 MIRFO, s.r.o. Rámcová dohoda č.: 20/LMB/2017 0,00 EUR 12.09.2017 31.12.2018
25/III.Q/2017 Ivan Lamper Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D : 200 m3 Agregátne výrezy ihličnaté (SM, JD) : ... 0,00 EUR 12.09.2017 30.09.2017
2/2017 Pavel Žilík Zmluva o obstaraní veci 100,00 EUR 08.09.2017 09.09.2017
1/2017 Miloš Lányi Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení 300,00 EUR 08.09.2017 09.09.2017
3/2017 Michal Truschan Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení 500,00 EUR 08.09.2017 09.09.2017
4/2017 ŠS Jakub Šuhajda Zmluva o dodávke prác a služieb 1.Predmetom tejto zmluvy je dodávka služieb a.) zber semennej suroviny jedle bielej zo stojacich stromov v množstve 600 kg podľa ... 0,00 EUR 05.09.2017 15.12.2017
24/III.Q/2017 LB Company, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 05.09.2017 30.09.2017
23/III.Q/2017 TATER, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 100 m3 Spolu : 100 m3 0,00 EUR 22.08.2017 30.09.2017
Dodatok č. 1 Zmluve č. 3/III.Q/2017 TATRA TIMBER Logistik PLUS a.s. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 3/III.Q/2017 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 3/III.Q/2017 uzatvorenej 1.7.2017 /ďalej len zmluva/ v tomto ... 0,00 EUR 16.08.2017 30.09.2017
Dodatku č. 1 k Zmluve č. 16/III.Q/2017 BUDOVEC, spol. s.r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 16/III.Q/2017 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 16/III.Q/2017           uzatvorenej 1.7.2017 /ďalej len zmluva/ v tomto ... 0,00 EUR 16.08.2017 30.09.2017
10/2017 Mária Fiľová Kúpna zmluva 1.900,00 EUR 16.08.2017
26/§51/2017 - AP ŠZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Absolventská prax 0,00 EUR 11.08.2017 31.01.2018
2/LMB/2017 Jaroslav Giertl Rámcová dohoda č.: 2/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
3/LMB/2017 Ján Kučera Rámcová dohoda č.: 3/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
5/LMB/2017 Jaroslav Kurtík Rámcová dohoda č.: 5/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
1/LMB/2017 Marian Lepko Rámcová dohoda č.: 1/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
4/LMB/2017 Jozef Suja - Pumel Rámcová dohoda č.: 4/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
22/III.Q/2017 Ing. Jozef Horváth - Slovlov Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A,B,C,D                                                                          100 m3 Spolu :                                                                                                                         100 m3   ... 0,00 EUR 08.08.2017 30.09.2017
forest TRADE, s.r.o. Kúpna zmluva Predmet zmluvy: Nákladné vozidlo špeciálne - MAN TGA 440  - rok výroby: 2007, farba: zelená tmavá   29.000,00 EUR 04.08.2017
3/2017 Technické služby Brezno ZMLUVA O PRENÁJME lokalizačnej sady Prenajímateľ ponecháva touto zmluvou nájomcovi k prenájmu radiodetection RD 8100 lokalizačná sada s príslušenstvom za účelom vykonávania svojej podnikateľskej činnosti ... 167,00 EUR 01.08.2017
18/LMB/2017 Matej Gabaj MAHOLZ Rámcová dohoda č.: 18/LMB/2017 Predmetom tejto rámcovej dohody je: Lesnícke činnosti v manipulácii dreva v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, s.r.o.“) ... 0,00 EUR 01.08.2017 31.12.2017
1/2017 Futbbalový klub Brezno Zmluva o reklame Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa reklamnú činnosť spočívajúcu v propagácii obchod. mena a ... 5.000,00 EUR 27.07.2017 30.06.2018
50 - M - 2017 P FALCO,s.r.o. Dodatok k Zmluve o dielo č.: 50 - M - 2017 P Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce na polesí Brezno nasledovne: Zákazka č.2: LO 1 Kabátová Úprava spodnej etáže s uhodením 81A ... 3.102,00 EUR 25.07.2017 30.11.2017
39 - M - 2017 P Mgr. Michal Žilík Dodatok k Zmluve o dielo č.: 39 - M - 2017 P Zákazka č.1: LO 1 Kabátová Prerezávka v porastoch - 66A0-0,86 ha - 98B0-0,50 ha = celkom-1,36 ha cena-155,00 €/ha Predpokladaná ... 210,80 EUR 25.07.2017 30.11.2017
13/LMB/2017 Viglašský, s.r.o. Rámcová dohoda č.: 13/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej ... 0,00 EUR 24.07.2017 31.12.2018
12/LMB/2017 Peter Vrana Rámcová dohoda č.: 12/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom ... 0,00 EUR 24.07.2017 31.12.2017
7/LMB/2017 Ján Boháčik Rámcová dohoda č.: 7/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom ... 0,00 EUR 24.07.2017 31.12.2017
12-M-2017 Jaroslav Giertl Dodatok k Zmluve o dielo č.: 12-M-2017 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti nasledovne: predĺženie termínu ukončenia zmluvy z dôvodu nedokončenia porastov v dôsledku ... 3,00 EUR 24.07.2017 30.09.2017
301316 Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. Leasingová zmluva č. 301316 0,00 EUR 21.07.2017
16/LMB/2017 Mgr. Michal Žilík Rámcová dohoda č.: 16/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2018
17/LMB/2017 Roman Zaťko Rámcová dohoda č.: 17/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2018
15/LMB/2017 Ondrej Galko - ROGALKO Rámcová dohoda č.: 15/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2018