Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: 17/LMB/2018
Zmluvná strana: LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 36027537
Zmluvná strana 2: JUDr. Marián König
Zmluvná strana 2 IČO:
Zmluvná strana 3: Mgr. Veronika Königová, rod. Vlčeková
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 17/LMB/2018 - pozemok Hlinka
PDF: kupna-zmluva-c.-17-lmb-2018--pozemok-hlinka-2.pdf
Predmet:

Kúpna zmluva na nehnuteľný majetok - parcela reg. C-KN č. 8121/4 - trvalé trávne porasty o výmere 762 m2 - vedená na LV č. 5506

Cena vrátane DPH: 45.880,02 EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.09.2018
Dátum účinnosti zmluvy: 18.09.2018
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Ján Lukáč
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: konateľ
Poznámka:

predmet kúpy pozemok - C- KN č. 8121/4 - trvalé trávne porasty o výmere 762 m2