Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: č. 3/LMB/2019
Zmluvná strana: LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 36027537
Zmluvná strana 2: Adriana Latináková
Zmluvná strana 2 IČO:
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 3/LMB/2019 - Rodinný dom Rohozná
PDF: kz----c.-3-lmb-2019---rod.-dom-rohozna.pdf
Predmet:

Predmet prevodu vlastníctva

  • Stavba - rod. dom, súp. č. 640, evidovaná na pozemku parc. C KN č. 4873/1 v celosti
  • Drobná stavba – hospodárska budova, súp. č. 3938, evidovaná na pozemku parc. C KN č. 4873/2 v celosti
  • pozemky

- parc. reg. C KN č. 4873/1  o výmere 140 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v celosti

- parc. reg. C KN č. 4873/2  o výmere 108 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v celosti

-parc. reg. C KN č. 4873/3 o výmere 570 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v celosti

-parc. reg. C KN č. 4875/2 o výmere 233 m2, druh pozemku záhrady, v celosti

-parc. reg. C KN č. 4874 o výmere 87 m2, druh pozemku záhrady, v celosti

Predávajúci ako vlastník predmetu kúpy týmto prevádza na Kupujúceho predmet kúpy a kupujúci ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva v celosti, t. j. v podiele 1/1.

Cena vrátane DPH: 55.300,00 EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.02.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 26.02.2019
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Ján Lukáč
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: konateľ
Poznámka: