Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zatvorený čas

Vernisáž výstavy

Jubilanta Petra Berčíka už viac ako polstoročie sprevádza neodmysliteľný fotoaparát. Dlhé roky je súčasťou jeho výbavy ako návštevníka folklórnych festivalov, kde ho zaujímajú nielen situácie na scéne, ale tiež zákulisie festivalov, atmosféra a nálada. Tento svet udržiavaných tradícií, plný života a dynamiky ostro kontrastuje s postupne odchádzajúcim a strácajúcim sa svetom jednoduchého archaického človeka, ku ktorému pristupuje s veľkým rešpektom. Za všetkým hľadá človeka a ako znalec prostredia, v ktorom každodenná práca roľníka bola alfou a omegou jeho existencie, vytvára reportáž pokory a úcty k mozoľnatým rukám a vráskavým tváram.

Covidové obdobie, ktoré výrazne obmedzilo verejné podujatia, vrátane festivalov ako dlhoročného objektu záujmu fotografa, mu paradoxne „ ponúklo“ nové možnosti. Jeho fotografie pulzujúceho mesta vystriedala iná téma. V tichu ulíc si všímal architektonické prvky, brány, bráničky kľučky a prináša netradičný pohľad na zaujímavosti mesta Brezno. Do jeho portfólia pribudla nová téma, zachytená v zdanlivo nenápadných detailoch potlačených nánosmi času, ktorá vytvára čarovné pohľady na jedinečnosť miesta a mesta.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v sobotu 14.10.2023 o 15.00 hod. v priestoroch Meštianskeho domu.

Horehronské múzeum okrem výstavy fotografií pripravilo pre návštevníkov, hlavne tých mladších, tvorivú dielňu pod názvom „Farby čierno-bieleho sveta“, ktorá je zameraná na vnímanie čierno-bieleho sveta fotografie spojená s výrobou kolorovanej pohľadnice a je prístupná počas celého trvania výstavy.