Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Boženka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Logo zariadenie Bozenka

Naša vízia:

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka bude vyhľadávaným zariadením, najmä pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb s rešpektom k ľudskej dôstojnosti,  bez ohľadu na rasu, jazyk, vierovyznanie, rod, alebo postavenie. Obyvatelia zariadenia budú cítiť, že sociálna služba je poskytovaná s dôrazom na kvalitu, ale zároveň s úctou a láskou a to prostredníctvom odborného a individuálneho prístupu.

 

 Podmienky prijatia

 Úhrada za poskytované služby

 Tlačivá na stiahnutie

 Poradovník čakateľov

 Fotogaléria

 Kontakty

 

O nás


Zariadenie pre seniorov denný stacionár „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno je organizačne začlenené pod Odbor starostlivosti o obyvateľa. Vzniklo  rekonštrukciou pôvodného objektu, ku ktorému bola vybudovaná prístavba, v ktorej sú ubytovacie kapacity nového zariadenia. Budova zariadenia sa nachádza v centre mesta, v zastavanej štvrti. Vedľa budovy sa nachádza zastrešený priestor na parkovanie, v ktorom je umiestnený aj výťah na prepravu stravy. V okolí je oddychová plocha, ktorá bude vybavená lavičkami slúžiacimi na oddych a relaxáciu.

Budova je bezbariérová, s osobným výťahom. Ubytovanie je v dvojlôžkových izbách, ktoré sú vybavené vlastnou kúpeľnou s WC, kuchynským kútom, televízorom a komunikačným systémom na privolanie pomoci.

 Svojim umiestnením zabezpečuje dobrú dostupnosť služieb aj zdravotníckych zariadení a dáva možnosť vychádzok do centra mesta a blízkeho okolia.

Sociálna služba v zariadení pre seniorov je určená pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálna služba v dennom stacionári je určená pre  fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

 

Kapacita:

Zariadenie pre seniorov: 40

Denný stacionár: 10

Termín zahájenia poskytovania sociálnych služieb: január 2022