Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Slovensko v štátnej symbolike

Mesto Brezno v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR , Štátnym archívom v Bratislave a štátnym archívom v Banskej Bystrici pozývajú na výstavu Slovensko v štátnej symbolike.

Štátne symboly sú, spolu s ústavou, jedným zo základných pilierov štátnosti. Štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna zhmotňujú samotnú identitu štátu, preto sa na nich viaže osobitná úcta a právna ochrana. Aj štátne symboly Slovenskej republiky sú, vzhľadom na ich zásadný význam pre štát, kodifikované priamo Ústavou Slovenskej republiky. Od jej prijatia a slávnostného podpisu na Bratislavskom hrade uplynulo 30 rokov. Toto výročie sa stalo tiež príležitosťou na pripomenutie si pôvodu a vývoja našej štátnej symboliky formou rozsiahlej výstavy Slovensko v štátnej symbolike.

Unikátna výstava dokumentuje pôvod a vývoj štátneho znaku SR od najstarších čias do súčasnosti. Na jednom mieste prináša viac ako 800 vzácnych, na Slovensku po prvýkrát vystavovaných obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych dokumentov a muzeálnych prameňov viažucich sa k našej štátnej symbolike. Dokumentujú zložitú, 1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z byzantského cirkevného a uhorského panovníckeho symbolu stal symbol územia dnešného Slovenska. Od roku 1918 sa tento, vtedy už  medzinárodne rešpektovaný znak Slovenska, stal súčasťou štátneho znaku Československa, od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší štátnym znakom samostatnej Slovenskej republiky a hlavným znamením na jej vlajke.