Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

HOREHRONSKÝ POHÁR TFA

0. ročník hasičskej súťaže

Priebeh a pravidlá súťaže:
Súťaž v disciplínach TFA (simulácia zásahovej činnosti v zásahovom odeve za použitia dýchacieho prístroja ako záťaže). Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel, rozdelená do 4 úsekov, časy zo všetkých 4 úsekov budú spočítané a potom vyhodnotené. Štartuje sa po 7. min. intervaloch medzi úsekmi, na splnenie každého úseku má pretekár časový limit 4. min., mimo disciplínu č.4, tá je bez časového limitu. Vyhodnotenie prebehne v kategóriách jednotlivcov mužov a žien.

Podmienky účasti: Súťaž sa môžu zúčastniť príslušníci a zamestnanci HaZZ SR,  zamestnanci ZHZ, členovia DHZ obcí, členovia DPO a občianskych združení. Všetci štartujúci musia byť fyzicky a zdravotne spôsobilí, štartuje sa na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ súťaže nenesie v prípade jeho zdravotných komplikácií žiadnu zodpovednosť.

Štartovné: 20€, každý pretekár platí priamo na mieste, pri odovzdaní prihlášky a kontrole registrácie
Kategória:

Muži A ............ 18 až 34 rokov
Muži B ............ 35 až 44 rokov
Muži C.............nad 45 rokov
Ženy ............... 18 a viac
Časový program:
07:00 - 09:00 hod - prezentácia
09:00 - 09:30 hod - porada rozhodcov
09:30 - 09:40 hod - zahájenie - zúčastňujú sa všetci súťažiaci a rozhodcovia
09: 40- inštruktáž so všetkými pretekármi na trati
10:00 štart súťažiacich podľa štartového poradia
Slávnostné ukončenie súťaže bude podľa
časového sledu súťaže cca o 15 hod.