Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

100. VÝROČIE ZALOŽENIA MO MS V BREZNE

Oslavy

Účinkujú:
Spevácky zbor mesta Brezna

Spevokol Svornosť

MSS Krnohári

ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno

Divadelný súbor J. Chalupku

Hosť:
Detský dychový orchester pri ZUŠ Brezno


Súčasťou osláv bude uvedenie do života bulletinu
Sto rokov Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezno 1919 – 2019