Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o prerokovaní Konceptu územného plánu mesta Brezno a žiadosť o stanovisko

Zverejnené: 18.09.2020 09:55:31
obr: Oznámenie  o prerokovaní  Konceptu  územného  plánu  mesta  Brezno a žiadosť o stanovisko

Mesto Brezno  ako obstarávateľ Územného plánu mesta Brezna podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) oznamuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 stavebného zákona dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám

 

prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno.

 

Koncept ÚPN-M Brezno je uložený v tlačenej podobe na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesta Brezno, v elektronickej podobe sa  nachádza na webovom sídle Mesta Brezno: https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/ , prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk.

 

Verejné prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 1.10.2020 v zasadačke Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 1

o 13:00 hod.   pre dotknuté obce, samosprávny kraj, orgány a organizácie 

o 15:00 hod.  pre verejnosť

 

Dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány ako aj právnické osoby  sú podľa  § 21 ods. 3 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko ku Konceptu jeho obstarávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Na stanoviská  uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

 

S pozdravom

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

 

 

Informácia k žiadostiam občanov o zmenu ÚPN mesta Brezno

 

V čase od 9.9.2020 do 16.10.2020 prebieha prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno.  Evidencia požiadaviek občanov na zmenu územného plánu, ktoré boli predložené od roku 2015 doteraz vrátane ich vyhodnotenia a spôsobu zohľadnenia do nového ÚPN mesta Brezno je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesto Brezno.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE 


 verejny_oznam  PDF - dokument  330.89 kB

 

Grafická časť:

 01-sirsie_vztahy_25  PDF - dokument  18.49 MB

 01_sv_50 PDF - dokument  1.73 MB

 2-komplexny-vykres  PDF - dokument  11.22 MB

 3-dopravne-vybavenie  PDF - dokument  4.78 MB

 4.1-ti_vodne_hospodarstvo  PDF - dokument  9.58 MB

 4.2-ti_energetika  PDF - dokument  2.84 MB

 4.3-ti_elektro-telekomunikacie  PDF - dokument  3.46 MB

 5-regulativy  PDF - dokument  2.59 MB

 06_opatk_uses  PDF - dokument  11.51 MB

 7-zaber-pp-a-lp  PDF - dokument  4.29 MB

 scema-zc  PDF - dokument  16.22 MB

 schema-vps  PDF - dokument  5.98 MB

 

Textová časť:

 sprava_pp  PDF - dokument  9.66 MB

 sprievodna_sprava  PDF - dokument  2.98 MB

 zavazna_cast_regulativy  PDF - dokument  526.12 kB

 


Novinkyviac

28.10.2020 12:31:10 Mesto Brezno

Plošné testovanie - ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST

Zoznam odberných miest v Brezne určených na plošné testovanie    V súvislosti s plošným testovaním obyvateľov ...

27.10.2020 15:14:58 Mesto Brezno

Mestský úrad je od 26. októbra pre verejnosť otvorený v núdzovom režime

Od pondelka 26. októbra je zatvorená mestská knižnica, Turisticko informačné centrum, zberný dvor na Technických službách ...

27.10.2020 15:12:50 Mesto Brezno

Mesto opäť rozdáva ochranné rúška

Breznianska samospráva naďalej podáva pomocnú ruku svojim obyvateľom. Od minulého týždňa distribuuje rúška seniorom nad 65 ...

27.10.2020 15:10:38 Mesto Brezno

Technické služby pokračujú v oprave chodníkov

Technické služby sa naplno venujú prácam v uliciach mesta. Pokračujú aj v oprave chodníkov, tentokrát si ...

27.10.2020 15:09:08 Mesto Brezno

Situácia v nemocnici začína byť vážna. Čoraz viac pozitívnych je z radov zdravotníckeho personálu

Za obdobie dvoch týždňov nemocnica k 26. októbru vo vzťahu k ochoreniu Covid-19 evidovala 27 pozitívnych Covid pacientov ...

21.10.2020 15:51:56 Mesto Brezno

Koronavírus - opatrenia VLÁDY SR

  Vláda pristúpila k obmedzeniu slobody pohybu obyvateľstva- Od 24. októbra do 1. novembra je vyhlásený ...

19.10.2020 14:08:08 Mesto Brezno

V základných umeleckých školách prerušili skupinové vyučovanie a prešli na dištančnú formu výuky.

V základných umeleckých školách prerušili skupinové vyučovanie a prešli na dištančnú formu výuky. Individuálne vyučovanie pokračuje v normálnom ...

19.10.2020 14:04:46 Mesto Brezno

Nerentabilný ranný spoj z Brezna do Bujakovo rušia

Mesto po dohode so SAD Zvolen od decembra ruší ranný spoj MHD na linke Brezno železničná ...

19.10.2020 14:02:59 Mesto Brezno

Pedagógovia v mimoriadnej situácii pracujú nad rámec svojich povinností, no situáciu chápu

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s druhou vlnou pandémie Covid-19 vstúpili do platnosti nové opatrenia, ktoré sa týkajú ...

19.10.2020 14:00:30 Mesto Brezno

Mesto v neľahkej situácii naďalej ponúka sociálnu pomoc svojim obyvateľom

Mesto Brezno tak, ako v prvej vlne, aj tentokrát v mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom za prísnych hygienických opatrení ...

19.10.2020 13:59:01 Mesto Brezno

V Brezne, časť Mazorníkovo slávili 25. výročie posvätenia Chrámu sv. Jána Bosca

Nedeľa 4. októbra bola v Brezne – Mazorníkove skutočne sviatočná. Pri príležitosti 25. výročia posviacky Chrámu sv. ...

19.10.2020 13:57:39 Mesto Brezno

V nemocnici vytvorili oddelenie pre pacientov s Covid-19. Zriadia tiež mobilné odberové miesto

V breznianskej nemocnici v pôvodných priestoroch chirurgického oddelenia ženy vytvorili oddelenie pre Covid pozitívnych pacientov a pre podozrivých ...